e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

infinitezimális

iciny

semmihatáros

szimmi


Gátszakadás. A Biblia nemzeti nyelveken

2017. nov. 6. 10.00

1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.

Rendezi: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny

2017. nov. 10-11.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. 123-as terem

„… Az ékesszólás a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója.” (Arisztotelész: Rhetorica ad Alexandrum)

7. magyar nyelv napja

2017. nov. 13. 16.00

Pesti Vigadó Díszterem (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

Ünnepi köszöntő: Maróth Miklós

Toldi-kvíz

Helyes / helytelen válasz:
0
/
0
Összeállította: Málnási Ferenc

híreink

Bródy Sándor utca 5–7.

2017.10.21. nincs hozzászólás

A Magyar Rádió Bródy Sándor utca 5—7. alatti székhelyének legrégibb épületét stúdiópalotának nevezik.

Mostantól: Vietnám!

2017.10.17. 2 hozzászólás

Vietnam helyesírása valóban megváltozott-e, vagy az új Magyar helyesírási szótárban (569. o.) tévedésből szerepel Vietnámként, illetve Vietnámi Szocialista Köztársaságként, Vietnámi-öbölként.

45. sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk

2017.10.16. 1 hozzászólás

A sátoraljaújhelyi verseny megnyitóján Szamosvölgyi Péter polgármester immár a 20. alkalommal köszöntötte a résztvevőket: a 131 versenyezőt és tanáraikat.

Közéleti kifejezések (9): Gulyáskommunizmus, fridzsiderszocializmus

2017.10.15. 2 hozzászólás

A gulyáskommunizmus a Kádár-rendszer hatalmi megszilárdulása utáni politikailag engedékenyebb, az állampolgárai számára viszonylagos jólétet biztosító időszak megnevezése.

Mit jelent a bozgor?

2017.10.03. 9 hozzászólás

Sokan tudják, Romániában a bozgor szót a magyarokra mondják, s állítólagos jelentése: hazátlan.
További hírek

A multikulturalitásról szóló diskurzushoz kíván hozzájárulni a Magyar Szemiotikai Társaság és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tanulmánykötete, amelyből négy írást rövidítve közreadunk. A kötet 2017 szeptember végén jelenik meg. Sajtóbemutatója a Semiotika Agriensis konferencián lesz, Egerben.

Balázs Géza

Balázs Géza

A reformáció 500 éve és a magyar művelődés

Tetten ért szavak 102.

2017. 10. 10.

A reformáció minden országban helyzetbe hozta a nemzeti nyelvet, megteremtette (vagy ha volt: felvirágoztatta) a nemzeti irodalmat, megerősítette a nemzeti érzést, kifejlesztette a nemzeti nyelvek nyelvtanait, s ezáltal megalapozta a modern nyelvtudományt. Ezek az általános jellemzők fokozottan igazak a magyar művelődéstörténetre.

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Fráter Zoltán

Szent jobb

Kávéházi szeglet 4.

2017. 09. 23.

Kiürültek a tavalyi hordók azóta, hogy utoljára járt Mikszáth Kálmánnál a szomjas filosz, aki állandó kísérője volt az írónak, és úgy itta a mester szavait, akár a kiváló vörösbort. Sok átvirrasztott éjszakát töltött nagy példaképe társaságában.

A szerző további cikkei
Halmai Tamás

Halmai Tamás

Az Ágnes-dilemma

Korrektorglosszák 22.

2017. 10. 13.

Hátsó nyelvállású (veláris) magánhangzóink (a, o/ó, u/ú) öblösebbek, teltebbek. (Hahó, kiáltunk a hegyen, mellőzve a hehőt.)

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Ilosvay Selymes Pál

Varjú, veder

Csípős szavak 4.

2017. 09. 27.

Ki hinné, hogy a régi tanmesékben mennyi minden rejlik?

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Kövesdy Zsuzsa

Zbigniew Herbert: *** / A magyaroknak

Nyelv(es) irodalom 5.

2017. 10. 20.

Kezünket kinyújtva / állunk a határon...

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Magyari Sára

A protestáns ember képe

Takázás 28.

2017. 10. 05.

A reformáció 500. évfordulója sok mindenre adhat alkalmat: az emlékezésre, az értelmezésre és újraértelmezésre, a tükörbe nézésre, az összegzésre.

A szerző további cikkei
Minya Károly

Minya Károly

Csíksomlyói passió 2.0

Színház és nyelv 36.

2017. 09. 25.

Jézus, szenvedéstörténet, megváltás.

A szerző további cikkei
Pomozi Péter

Pomozi Péter

Akkor szüret!

Szólásmentés 35.

2017. 09. 15.

Apránként ősziesre fordul az idő, a kései verőfényben aláhulló levelek eszembe juttatják az ismerős présházak illatát s a pincék aranyát. Szüret ideje van.

A szerző további cikkei
Pusztay János

Pusztay János

Légyvédelem

Levelek a Borostyánkőútról 54.

2017. 10. 01.

Zúgnak, kíméletlenül támadnak, zuhanórepüléssel, beleesznek ételbe, beleisznak italba, s ha szerencsétlenül járnak, akár bele is fulladnak a borospohárba.

A szerző további cikkei
Hartay Csaba

Nyelvemre harapva 1-75.


Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Horváth Péter Iván

(Ny)elvi kérdések 1-100.


Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása