e-nyelv.hu

Toldi-kvíz

Helyes / helytelen válasz:
0
/
0
Összeállította: Málnási Ferenc

híreink

Szótárnap 2017

2017.09.23. nincs hozzászólás

Pierre Larousse születésének 200. és a Petit Robert megjelenésének 50. évfordulójára emlékülést szervez az ELTE BTK Francia Tanszéke és az MTA I. Oszálya Szótári Munkabizottsága.

Közéleti kifejezések (8): Összeesküvés-elmélet

2017.09.20. nincs hozzászólás

Mircea Eliade szerint: a mítosztalanított világban élő ember új mítoszokat teremt magának.

Pusztay János az ELTE professor emeritusa

2017.09.17. nincs hozzászólás

Az ELTE 383. tanévét megnyitó ünnepségen, 2017. szeptember 8-án Borhy László rektor professor emeritusi címeket adott át többek között Kövecses Zoltánnak és Nádasdy Ádámnak.

Emléktábla Végh Józsefnek

2017.09.14. nincs hozzászólás

Húsz éve halt meg Végh József nyelvész (Békés 1912. júl. 17.–Bp. 1997. júl. 24.) a debreceni Csűry-iskola képviselője, az Őrségi és hetési nyelvatlasz (1959), valamint számos földrajzinév-gyűjtemény szerzője.

Közéleti kifejezések (7): Közbeszéd

2017.09.10. 2 hozzászólás

Egy olyan szó, amelyet a rendszerváltás óta rendkívül gyakran használ a publicisztika, s mindenki azt hisz, hogy érti. Pedig nem.

Arany János emlékére

2017.09.07. 1 hozzászólás

Arany Jánoshoz kapcsolódik a Magyar Nyelvőr 2017. évi második száma.
További hírek

A multikulturalitásról szóló diskurzushoz kíván hozzájárulni a Magyar Szemiotikai Társaság és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tanulmánykötete, amelyből négy írást rövidítve közreadunk. A kötet 2017 szeptember végén jelenik meg. Sajtóbemutatója a Semiotika Agriensis konferencián lesz, Egerben.

Balázs Géza

Balázs Géza

Falu végén kurta kocsma…

Tetten ért szavak 101.

2017. 09. 10.

Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma… című verse nagyon mai vers.

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Fráter Zoltán

Szent jobb

Kávéházi szeglet 4.

2017. 09. 23.

Kiürültek a tavalyi hordók azóta, hogy utoljára járt Mikszáth Kálmánnál a szomjas filosz, aki állandó kísérője volt az írónak, és úgy itta a mester szavait, akár a kiváló vörösbort. Sok átvirrasztott éjszakát töltött nagy példaképe társaságában.

A szerző további cikkei
Halmai Tamás

Halmai Tamás

Tudományos fantaszta

Korrektorglosszák 20.

2017. 09. 13.

Sci-fi író, de fantasyszerző. Miért?, kérdezi Alfonz, a barátom.

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Ilosvay Selymes Pál

Bújócska

Csípős szavak 3.

2017. 08. 27.

Régóta tudjuk, hogy a népdaloknak, még a legártatlanabbnak látszó sorokban is, mélyen gyökerező szexuális töltetük van.

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Kövesdy Zsuzsa

Hallhatatlanul a halhatatlanságnak

Nyelv(es) irodalom 4.

2017. 09. 20.

A Rádió volt életem legtitokzatosabb és legadakozóbb szerelmese. 

A szerző további cikkei
Magyari Sára

Magyari Sára

Érettségi után

Takázás 27.

2017. 09. 05.

Romániában évente kétszer lehet érettségizni: egyszer a nyár elején, másodjára a nyár végén.

A szerző további cikkei
Minya Károly

Minya Károly

Színházi szösszenetek

Színház és nyelv 35.

2017. 08. 25.

A térerőfejlesztő alkalmaztatottsága

A szerző további cikkei
Pomozi Péter

Pomozi Péter

Akkor szüret!

Szólásmentés 35.

2017. 09. 15.

Apránként ősziesre fordul az idő, a kései verőfényben aláhulló levelek eszembe juttatják az ismerős présházak illatát s a pincék aranyát. Szüret ideje van.

A szerző további cikkei
Pusztay János

Pusztay János

Finnugor írókongresszus Tartuban

Levelek a Borostyánkőútról 53.

2017. 09. 01.

Mintegy két esztendővel a finnugor írók badacsonyi kongresszusa után az idén augusztus 24-26. között Tartuban került sor a 14. kongresszusra.

A szerző további cikkei
Hartay Csaba

Nyelvemre harapva 1-75.


Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Horváth Péter Iván

(Ny)elvi kérdések 1-100.


Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása