e-nyelv.hu
Szécsényi Krisztina

Szécsényi Krisztina

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

melyeket

2017.09.25.

videófilm-készítés

2017.09.25.

rohingyák

2017.09.25.

Konstantin

2017.09.25.

ezen~ez

2017.09.25.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

prompt

tüsti

tüsténti

rögtönszerű


Az idő. 16. Semiotica Agriensis

2017. szept. 29 -- okt. 1.

Eszterházy Károly Egyetem, Eger

Magyar Szemiotikai Társaság

Reformáció 500.

2017. okt. 5-6.

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. -- Bartók terem

Szent László és Nagyvárad – a Szent László-év jegyében

2017. okt. 6 -7.

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27.

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának emlékülése a lovagkirály trónra lépésének trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából „a magyar Compostelában”, Váradon.

Munkatársaink

Aczél Petra Aczél Petra (1971) habilitált egyetemi docens, intézetigazgató (Budapesti Corvinus Egyetem). Kutatási területek: klasszikus és modern retorika, közéleti kommunikáció, médiakommunikáció, újmédia-retorika. Jelentősebb publikációk: Rhetoric of New Media (Braga, 2010), Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány (2009), Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban (társszerzőként, 2007), Retorika (társszerzőként, 2005), Retorika. A szóból épült gondolat (2001). A Manyszi szellemi körének tagja.
Bagi Márton Bagi Márton (1990) mérnök informatikus hallgató. A BME Simonyi Károly Szakkollégiumának tagja. Érdeklődési területek: hálózatbiztonság, szteganográfia, sportok. A Manyszi informatikusa.
Balázs Géza Balázs Géza (1959) egyetemi tanár (ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, valamint EHE). A Magyar Nyelv Múzeuma munkatársa. Kutatási területek: antropológiai, általános és alkalmazott, valamint netnyelvészet, nyelvstratégia, szemiotika, hálózatok. Jelentősebb publikációk: The Story of Hungarian (1997), A magyar pálinka (1998), Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (1998), Magyar nyelvstratégia (2001), Szövegantropológia (2006), Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Takács Szilviával, 2009), Jelentés a magyar nyelvről (2006, 2010), Nyelvészetről mindenkinek (szerk. 2010). Honlap: www.balazsgeza.hu. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi vezetője, a Manyszi igazságügyi nyelvész szakértője.
BalázsLászló fptó2014 Balázs László (1983) főiskolai docens (Dunaújvárosi Főiskola), szervezetpszichológus, kommunikációs szakember. Kutatási területe: érzelmi intelligencia és a szervezet szociálpszichológiája; szervezeti kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika. Főbb publikációi: Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben (2014), A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei (2013). A Manyszi szellemi körének tagja.
Balogh F. András Balogh F. András (1964) – egyetemi docens, 1991-től az ELTE-n tanít, jelenleg a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének vezetője. Vendégtanár a korábbi NSZK-ban, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Publikációi: 5 könyv, 30 szerkesztett kötet. 2010-től a Manyszi Az év szava munkacsoportjának ötletadója és vezetője.
BaranyiKatifotó Baranyai Katalin – az OFI vezető szerkesztője (magyar nyelv és irodalom), a Bolyai Önképző Műhely mentora. Magyar–orosz szakos középiskolai tanár, később főiskolai docens. Kutatási területe: nyugati magyar irodalom. Sárospataki öregdiákként elkötelezett az anyanyelvi kultúra iránt; ennek keretei: iskolai színjátszás, abaúji-zempléni szabadművelődés, népfőiskolai mozgalom, Kazinczy Társaság. A Manyszi szellemi körének tagja.
Hasap Klára Barák Gáborné (Hasap Klára) (1985): magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, katolikus hittanár. Jelenleg a székesfehérvári Szent István Szakképző Iskola pedagógusa. Kutatási területe: az egyházi szakszókincs és a gyermeklapok nyelvi világa. Publikációja: Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben. A katolikus biblikus felsőoktatás Ószövetséggel foglalkozó tankönyvei [a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága számára benyújtott pályázat, kéziratban], 2007. A Manyszi szellemi körének tagja.
Blankó Miklós (1997) az ELTE magyar–történelem szakos hallgatója. Érdeklődési kör: kommunikáció, retorika, anyanyelv-pedagógia, ókortörténet, színház. Az ELTE Online (egyetemi lap) közéletrovat-vezetője. A Manyszi gyakornoka.
(Újszászi) Bogár László (Újszászi) Bogár László (1988) tréner, oktató, a Budapesti Corvinus Egyetem retorika- és beszédtechnika-tanára, a Magyar Rádió anyanyelvi műsorának (Tetten ért szavak) bemondója. Többszörös Kazinczy-emlékérmes, kétszer volt a „Magyar Köztársaság Jó tanuló-Jó sportoló” cím birtokosa. Jelenleg egy pénzügyi cég kommunikációs igazgatója; PhD-hallgató (ELTE). Érdeklődési terület: retorika, beszédtechnika. A Manyszi segítője.
Bódi Ágnes Eszter Bódi Ágnes Eszter (1989) magyar és francia szakos bölcsész, jelenleg az ELTE tanár szakos hallgatója. Érdeklődési terület: anyanyelvpedagógia, helyesírás, nyelvhelyesség. A Manyszi segítője.
Bódi Zoltán Bódi Zoltán (1968) főiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese. Kutatási területe: online kommunikáció, az online média nyelvhasználata, internetes nyelvhasználat, informatikai szaknyelv. Jelentősebb publikációk: Internetes kommunikáció – beszédkommunikáció (1998), Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere (2000), Az írás és a beszéd viszonya az internetes interakcióban (2004), A világháló nyelve (2004), Szimbolikus írásbeliség az internetes interakcióban (2005), Infoszótár (2010). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi szellemi körének tagja.
Bősze Péter Bősze Péter (1938) egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem), nőgyógyász és rákorvos. A nőorvosi daganatgyógyászat hazai megteremtője. Több orvosi folyóiratot és társaságot alapított (pl. Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia). Orvostudományi közleményeinek a száma több, mint 300. 42 hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, vezetőségi tagja, elnöke. A Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat alapítója (2001) és főszerkesztője (www.orvosinyelv.hu), a magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgy megteremtője és A magyar orvosi nyelv tankönyvének szerkesztője. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tiszteletbeli tagja.
Deák-Takács Szilvia Deák-Takács Szilvia (1973) a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium magyar szakos tanára, művelődési és felnőttképzési menedzser. Publikációi jelentek meg a Mestereink nyomában, Vörös Postakocsi, Pedagógiai Műhely, Irodalmi Jelen, Pad, Irodalomismeret, Litera folyóiratokban. A Czóbel Minka Baráti Kör alapító tagja. 2008-2014 között a Spanyolnátha és az SPN Könyvek szöveggondozója, jelenleg vendégszerkesztője. Érdeklődési területe az intertextualitás, az anyanyelv-pedagógia, helyesírás. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Dede Éva Dede Éva (1958) magyar–orosz szakos tanár, pszichológus, abszolutóriumot szerzett elméleti pszichoanalízisből (PTE BTK Pszichológia doktori program). Kutatási terület: a nyelvi agresszió változatai. Publikációk: Virágzik az átok? – Verbális agresszió (átkozódás, káromkodás és szidalmazás) (2006), Verbális agresszió diszciplináris keretben [Balázs Gézával közösen] (2008), Nyilvánosság, (nyelvi) durvaság és viccek a Fábry-show-ban (2008), Európai nyelvművelés – Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője (Balázs Gézával közösen szerkesztett) (2008), Vicc, sértegetés, erőszak – a nyelvi viselkedés egy fajtájáról (2010). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja, a Manyszi nyelvi tanácsadója.
Dénes Ágota Dénes Ágota (1968) a NYME Apáczai Csere János Kar tanító szakán, majd a Pannon Egyetem BTK alkalmazott nyelvészet szakán végzett. Jelenleg a Csöglei Általános Iskola pedagógusa. Az Anyanyelvápolók Szövetsége által meghirdetett „Élő tájnyelvek – A magyar nyelv táji gazdagsága” című pályázat második helyezettje (2014). Publikációk: Netm@gy@r a Facebook üzenőfalán (2013), Szivárványrímek – ami a gyermekszívet melengeti (2013), Weöres Sándor gyermekversei az anyanyelvi nevelés szolgálatában (Múzsák Kertje, 2014). Szakmai érdeklődés: anyanyelv-pedagógia, frazeológia, nyelvi agresszió, nyelvi humor, netnyelvészet. A szellemi kör tagja.
dinnyésattilakép Dinnyés Attila (1983) iskoláit Kunszentmiklóson kezdte, majd elvégezte az ELTE magyar és kommunikáció szakát. Főbb érdeklődési területe: nyelvészettörténet, online irodalomtörténet, szemiotika, hálózatkutatás. A Manyszi segítője.
Fráter Zoltán Fráter Zoltán (1956) egyetemi docens az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, az Apokrif folyóirat spiritus rectora. Kutatási területek: a Nyugat és az Újhold folyóirat szerzőinek életműve, Karinthy-, Kosztolányi-, Krúdy-kutatás, szövegkiadások gondozása, könyvsorozatok szerkesztése. Jelentősebb publikációk: Osvát Ernő (1987), Mennyei riport Karinthy Frigyessel (1987), Áprily Lajos (1992), A Karinthy élet-mű (1998), Krúdy Gyula (2003), Hagyomány, hatás, iszony (esszékötet, 2012), valamint dokumentumjátékok, színdarabok Ady, Bródy, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy levelezései és művei alapján. A Manyszi szellemi körének tagja.
fűzfabalázs2014porte Fűzfa Balázs – dr., habil., a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ docense. Szakterülete: XIX. század magyar irodalom, Ottlik Géza, az élményközpontú irodalomtanítás programja. A BÁR című folyóirat főszerkesztője, a Savaria University Press vezetője. „A 12 legszebb magyar vers” című programjáról és új szemléletű irodalomtankönyveiről széles körben ismerik. Számos tudományos kötet szerzője. A Manyszi szellemi körének tagja.
Grétsy László Grétsy László (1932. febr. 13.) professor emeritus (ELTE), Prima Primissima díjas nyelvész, nyelvművelő. Korábban az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője, majd az ELTE TFK tanszékvezetője volt. 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, alelnöke, ügyvezetője, 2013-től tiszteletbeli elnöke. 1992-től az Édes Anyanyelvünk szerkesztője. Rádióműsora volt: Magyarán szólva. Vágó Istvánnal közös tévéműsora volt: Álljunk meg egy szóra! Balázs Gézával közös tévéműsora volt: Gyöngyök, Szószóló. A Szarvas Gábor nyelvészeti asztaltársaság egyik alapítója (2000). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi spiritus rectora.
Halmai Tamás Halmai Tamás (Pécs, 1975) író, irodalmár. Volt magyartanár (Nagy László Gimn., Komló); dolgozott kulturális szervezőként (Műv. és Irodalom Háza, Pécs), majd múzeumi sajtófelelősként (Baranya Megyei Múz. Ig.). Jelenleg lapszerkesztőségi korrektor (Új Dunántúli Napló). – Tizenhat önálló kötete jelent meg: versek, prózák, esszék, kritikák, valamint portrémonográfiák kortárs költőkről. 2007-ben Móricz Zsigmond-, 2009-ben és 2012-ben NKA-ösztöndíjat nyert el. 2016-ban Bárka-díjat kapott. Szerzői blogja: www.felhoposta.hu. Alfonz, barátom (Korrekt troll) című rovata 2016 decemberétől havonta kétszer frissül az e-nyelvmagazin.hu- n.
hartay_csaba Hartay Csaba (1977) Költő, író, blogger, őstermelő. Hét verseskötet után 2013-ban jelent meg az első regénye. 2010 óta az E-nyelv Magazin rovatvezetője (Nyelvemre harapva). A szellemi kör tagja.
Horváth Péter Iván Horváth Péter Iván (1976) nyelvész, angol–spanyol szakfordító, lektor, tolmács, nyelvtanár; az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda volt fordítási igazgatója. Érdeklődési területek: általános és alkalmazott nyelvészet. Publikációk, előadások: Mitől hiteles a fordítás? [cikk] (2002), A tolmács mint interaktív szótár [előadás] (2005), Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben [tanulmány] (2010), A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat [könyv] (2011). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi szellemi körének tagja.
HoványiMfotó Hoványi Márton (1986) tudományos segédmunkatárs (MTA BTK ITI), teológus hallgató (PPKE HTK) és retorikatréner (Szónok születik retorikaiskola). Kutatási területe: teológia és irodalomelmélet, katolikus dogmatika, teológiai antropológia, retorika, Hajnóczy Péter. F. m.: Prófétai alakmások A Karamazov testvérekben (2010), Egy beavatási rítus szimbolikájáról (2010) Hajnóczy Péter A kecske című elbeszélésének értelmezése (2011) Egy fogalom határátlépései: a parabasis (2013), Ki a barbár? (2014). A Manyszi szellemi körének tagja.
Hódi Éva Hódi Éva (1948) tanár, könyvtáros.Az ELTE-n végzett, férjével Jugoszláviába költözve könyvtárvezető, majd igazgató (2010-2013). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke (1993–), a nyelvművelő Napok szervezője, kiadványsorozatának szerkesztője (21 kötet). Az MTA határon túli köztestületi tagja (2007-). Érd.: magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés, vajdasági magyar tudománytörténet. F. m.: Anyanyelvünk szolgálatában (2005), Hűség az anyanyelvhez (2008), Egy kis nyelvi tücsök és bogár (2013), Ha szóra nyitod ajkad… Nyelv és nyelvművelés Délvidéken (2014), Gyöngyhalászat – Esszék, tanulmányok, kritikák (2015).
Hódi Sándor Hódi Sándor (1943) pszichológus, író, társadalomkutató, bölcsészdoktor (Bp., 1974), tudományok doktora (Zágráb, 1975). Tanulmányok: Újvidéki Egyetem, ELTE. Eddig 34 önálló könyve jelent meg, további 50 könyvnek a szerkesztője és/vagy társzerzője, emellett több száz tanulmányt, esszét, cikket írt. Szakterülete: az öngyilkosság-kutatás, nemzeti identitászavarok, nemzetstratégia, nyelvpszichológia, kisebbségkutatás, tehetséggondozás. Az MTA köztestületének tagja.
Hujber Szabolcs Hujber Szabolcs (1978) magyar és portugál szakos bölcsész és tanár, dalszövegíró, jelenleg a Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium magyartanára, 2013 óta az Édes Anyanyelvünk c. folyóirat szerkesztőségi titkára. Érdeklődési terület: helyesírás, leíró nyelvészet, webkettes felületek nyelve. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
jamrisko2 Jamriskó Tamás (1990) az ELTE TÁTK szociológia szakos hallgatója. Újságíró és rádiós. A DUE Médiahálózat (2013-), a Bolyai Önképző Műhely (2013-), a Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány (TE IS) (2008-) tagja. Publikáció: Valóban „vészesen” változó az ifjúság? (Emléknyomok, 2014). A Manyszi segítője.
kissróbertrichard2014foto Kiss Róbert Richard – PhD, Prima Primissima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas, Pro Europa-díjas újságíró, nyelvész, kommunikációs szakember. Az Országmárka Tanács tagja. Az ELTE mb. oktatója, az SZTE és a Corvinus vendégelőadója. Nyelvi tárgyú könyvei: Köszönésformák a magyar nyelvben, Nyelvelő, Nyelvi finomságok, Fantasztikus nyelv. Második diplomája: okleveles jogász (ELTE ÁJK). A Manyszi szellemi körének tagja.
Komlósi Réka Komlósi Réka – angol és szerkesztői ismeretek szakos bölcsész, az ELTE angol és magyar mint idegen nyelv tanári mesterszakos hallgatója, korrektor. Érdeklődési kör: szöveggondozás, helyesírás, nyelvhelyesség, etimológia, nyelvpedagógia. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Kozma Judit Kozma Judit (1982) magyar és német szakos bölcsész és tanár, az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának tudományos segédmunkatársa, PhD-hallgató magyar nyelvészetből. Kutatási területek: csillagászati elnevezések helyesírási és névtani kérdései, szaknyelvi helyesírás. Jelentősebb publikációk: Az égitestek neveiről és helyesírásukról (2007), Csillagok elnevezéseinek névtani és helyesírási kérdéseiről (2008), Égitestek felszínformáinak helyesírási kérdései (2009), Holdi felszínformák elnevezéseiről (2010). A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Kövesdy Zsuzsanna francia–német szakos középiskolai tanár, a Magyar Rádió és több televíziós kulturális műsor szerkesztő-műsorvezetője, tévébemondónő, újságíró, lovas idegenvezető. Nyelv(es) irodalom rovata 2017 júniusától jelentkezik az E-nyelv Magazinban. A Manyszi szellemi körének tagja.
SántaAnikókép Labossáné Sánta Anikó (1970) evangélikus teológus, mentálhigiénés lelkigondozó. Elvégezte az ELTE Beszéd- és hangtan önálló oktatási programját (1996). Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen beszédtechnikát oktat, ugyanott PhD-hallgató. A Magyar Szemiotikai Társaság tagja. Lajoskomáromban él családjával. A Manyszi szellemi körének tagja.
lenart_gabor Lénárt Gábor – pályáját színészként kezdte a Madách és a Karinthy Színházban. Az ELTE magyar szakának elvégzése után a Magyar Televízió Kulturális Főszerkesztőségén szerkesztő, forgatókönyvíró, dramaturg, valamint külföldi televíziós fesztiválokon zsűritag. Kortárs táncról szóló kritikái az Ellenfény című szaklapban jelentek meg. F. m.: Szerepéletek – monográfia Vámos Miklósról. A Manyszi szellemi körének tagja.
magyarisara2 Magyari Sára (1976) nyelvész, magyartanár. A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, magyar mint idegen nyelv, kultúraköziség. Fontosabb publikációk: A fakultatív magyar nyelv oktatása (2005), Magyarul nem magyaroknak (2004, 2009), Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény (2010), A magyar mint idegen nyelv az áll és stă igék tükrében (2012), The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages (2013). A Manyszi szellemi körének tagja.
Mayer Péter (1995) az ELTE BTK magyar–francia szakos hallgatója, az egyetem Szakmódszertani Központjának gyakornoka. Főbb érdeklődési területei a klasszikus leíró grammatika és az ortográfiaelmélet, valamint e kettő kapcsolata. A Manyszi gyakornoka.
Minya Károly Minya Károly (1963) főiskolai tanár a Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén. Kutatási területek: szókincstan, stilisztika, nyelvművelés. Jelentősebb publikációk: Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces) (2002), Mai magyar nyelvújítás (2003), Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig (2005), Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal (2007), Változó szókincsünk (2012). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja, a Manyszi nyelvi tanácsadója.
dsc_1852 Minya Károlyné (1963) magyar-orosz-angol-drámapedagógia szakos tanár. Érdeklődési kör: nyelvművelés, nyelvhelyesség, szöveggondozás, helyesírás.A Manyszi munkatársa, nyelvi tanácsadója.
Muhi Anna Muhi Anna az ELTE andragógus hallgatója. Angol és svéd nyelvű fordító és tutor. Érdeklődési körök: skandináv nyelvek és kultúrák, az interkulturális oktatás és művelődés lehetőségei, kulturális menedzsment. A Manyszi gyakornoka (2014), a honlapok technikai szerkesztője (2015-2016), a Manyszi kreatív munkatársa.
Nagy Levente Péter Nagy Levente Péter (1982) Junior Prima díjas alkalmazott nyelvész, angol szakos szakfordító és tolmács. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) fordítója; református pótpresbiter. Kutatási terület: igazságügyi nyelvészet, szerzőségvizsgálatok, nyelvi profilalkotás. Jelentősebb publikációk: Hálózatok a nyelvi profilalkotásban (2010); Igazságügyi nyelvészet (2011); A nyelvész szakértő és a nyelvész szakértői vélemény (2011). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi szellemi körének tagja, a Manyszi igazságügyi nyelvész szakértője.
Nyiri Péter Nyiri Péter (1980) magyar és német szakos tanár, irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeuma (Széphalom) megbízott vezetője. Kutatási területei: Jókai Mór, Kazinczy, nyelvművelés (nyelvművelődés), anyanyelvi ismeretterjesztés, irodalmi és nyelvészeti muzeológia és múzeumpedagógia. 2008-tól a Múzeum munkatársa, a Kazinczy Ferenc Társaság jegyzője. Főbb munkák: Irányok a nyelvújítás küzdelmeiben (2009), Az anyanyelvi nevelésről… másképpen (2011), Testvérmúzsák Kazinczy korában (2013), A nyelv lelke, a lélek nyelve (2014). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi szellemi kör tagja.
Pál Dániel Levente Pál Dániel Levente (1982) költő, műfordító, doktorandusz, a PRAE.HU Kft. ügyvezetője, a prae.hu általános művészeti portál főszerkesztő-helyettese, a Gyógypedagógiai Szemle Online főszerkesztője. 2012-től az ELTE Eötvös Kiadó főszerkesztője. Kutatási területek: irodalmi marketing, kiberfilológia; szöveg- és olvasáselméletek a digitális korban. Jelentősebb publikációk: Ügyvezető költő a 21. században (2010), A pillangók nyelve – XX. századi galego próza (szerk. 2010), A modern brazil elbeszélés (kétnyelvű, szerk. 2007), Sortűz a körkörös éjszakára (2005). Honlap: paldaniel.wordpress.com. A Manyszi szellemi körének tagja.
Pátrovics Péter Pátrovics Péter (1969) – az ELTE orosz—lengyel szakán végzett (1994). Az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékén tanársegéd (1994-), adjunktus (2001-), docens (2013-). Tudományos fokozatai: PhD (2000), habilitáció (2012). Fő kutatási területe: az aspektológia és a tempuszológia, lengyel igeaspektus. Számos publikációja kapcsolódik nyelv és kultúra tárgyköréhez. A szellemi kör tagja.
ponozi_peter Pomozi Péter (1963) az ELTE BTK Finnugor Tanszékének docense, 1988 óta az ELTE oktatója. 1993–1998 között az észtországi Tartui Egyetem magyar lektora, az ottani magyar főszak szakmai alapítója (1994). Fő kutatási területei: nyelvtörténet, mondattan, szociolingvisztika, nyelvpolitika és folklór. A Manyszi szellemi körének tagja.
Pölcz Ádám (1989) magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanársegéd (ELTE TÓK), református kántor. Kazinczy-érmes, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi tagja. A 2006/2007-es OKTV magyar nyelvi döntőjében első helyezett. A Magyar Szemiotikai Társaság szervezőtitkára, a Bolyai Műhely Alapítvány irodavezetője. Első kötete: Ragyogva tűz a napsugár (2009). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja, a Manyszi irodavezetője.
Pusztay János Pusztay János (1948) Prima Primissima díjas nyelvész, a Nyugat-magyarországi Egyetem professor emeritusa, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem egyetemi tanára. Fő kutatási területe a finnugor nyelvészeten belül a nyelvcsalád kialakulása. Az utóbbi években egyre inkább nyelvpolitikai, nyelvfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. 2013 áprilisától havonta jelentkezik írásaival a www.e-nyelvmagazin.hu-n.
Rácz János Rácz János (1953) nyelvész, helytörténész, az ELTE-n doktorált. Kutatási terület: a magyar anyagi és szellemi műveltség különféle tárgyköreinek, a magyar szakszókincs egyes fogalmi csoportjainak történeti-etimológiai szempontú földolgozása. Jelentősebb publikációk: A magyar nyelv halnevei (1996), Kétszáz magyar szőlőnév (1997), helytörténeti könyvek (2006-2010), Növénynevek enciklopédiája (2010), Állatnevek enciklopédiája (2012), Gyümölcsneves könyv (Inter, 2014). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi szellemi körének tagja.
Sebestyén-Tóth Orsolya Sebestyén-Tóth Orsolya (1978) tanító, nyelvész. Kutatási területek: földrajzi nevek, helyesírás. Jelentősebb publikációk: Mátyásföld utcanevei (2006), Budapest városrészneveinek névtani vizsgálata (2006), Az olasz konyha szavai a magyar nyelvben (2006). A Manyszi segítője, a szellemi kör tagja.
Szécsényi Krisztina Szécsényi Krisztina (1989) magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Az újvidéki Híd folyóirat tagja. Érdeklődési területe: kortárs magyar irodalom, szociolingvisztika, vajdasági és anyaországi magyar anyanyelvűek nyelvi, illetve nyelvjárási attitűdje, vajdasági magyar nyelvhasználat és kontaktusjelenségek, nyelvhelyesség, helyesírás. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Széplaki Erzsébet Széplaki Erzsébet (1959) tanító, magyar szakos tanár, módszertani szaktanácsadó (tehetséggondozás), kétszeres Aranytoll-díjas, érdemes tankönyvíró. Az Apáczai Kiadó felső tagozatos nyelvtan, szövegértés tankönyveinek és módszertani segédleteinek szerzője, a Furfang Kiadó felső tagozatos Osztálymátrix – Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság életpálya feladatgyűjteményeinek társszerzője. A Ne felejtsek! Országos levelező anyanyelvi verseny alapítója és lebonyolítója. Honlap: www.szeplakierzsebet.hu. A Manyszi szellemi körének tagja.
Szűts Zoltán Szűts Zoltán (1976) a KJF Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének főiskolai tanára, PhD értekezését a hipertextből írta az ELTE-n. Rendszeresen publikál az új média, az online közösségek és az internetes kommunikáció témájában. 2004 és 2007 között a szöuli Hankuk University of Foreign Studies vendégtanára. Kutatási területe az online kommunikáció, hipertext és online közösségek. Legutóbbi kötete, A világháló metaforái (Osiris, 2013). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja.
Terdikné Takács Szilvia Terdikné Takács Szilvia (1972) nyelvész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola igazgatója. Kutatási terület: nyelvi sztereotípiák, a nyelvi mágia jelenségei, az archaikus népi imádságok és ráolvasások szimbolikus struktúrái, a nyelvtan- és irodalomtanítás módszertana. Jelentősebb publikációk: Verselemzési technikák fejlesztése és digitális alapú projectek (2007), Szövegvilág és festett univerzum (2008), Text typology in folkloristic studies. Epic incantational prayers (2008), Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Balázs Gézával közösen) (2009). A Manyszi szellemi körének tagja.
H. Tóth Tibor H. Tóth Tibor (1964) nyelvész, kandidátus, a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének docense. Legutóbbi könyve: Nyelvi változások az ezredfordulón. Meghatározó jelenségek a nyelvi viselkedés és a nyelvhasználat területéről (Gondolat, 2014). A Manyszi szellemi körének tagja.
Sz. Tóth Gyula Sz. Tóth Gyula (1945) a pedagógia egyetemi doktora, több évtizeden át kutató-fejlesztő tanár (Zsolnai-program, ÉKP), Budapesten él. Fő tevékenységek: pedagógusképzés, a francia nyelvi kultúra kutatása, a francia-magyar értékek közvetítése, társadalmi kommunikáció. Tanulmányai, kritikái, recenziói folyamatosan megjelennek az elektronikus és a nyomtatott sajtóban, itthon és külföldön. F. m.: francia nyelvű tankönyvi programcsomag, (Téléphant – Élévision, Correspondances)Tanári notesz jegyzetkönyv (9 kötet). A Manyszi szellemi körének tagja.
Tölgyesi Beatrix Tölgyesi Beatrix (1984) magyar–orosz szakon végzett az ELTE-n, jelenleg ugyanott az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója; litvanista, a Műfordítók Egyesületének tagja. Kutatási, érdeklődési terület: baltisztika, litván és lett irodalom, komparatisztika, műfordítás, szociolingvisztika, stilisztika. Jelentősebb publikációk: Mitől lengyel a rozsomák? (2008), Polonizmusok és irodalmi hagyomány Jurgis Savickis Ünnepi szonettek című novelláskötetében (2009), Az 1981-es és Márai Sándor és Alfonsas Nyka-Niliūnas naplójában (2010). A Manyszi nyelvi tanácsadója.
vargagyula H. Varga Gyula (1947) nyelvész, kommunikációs szakember, a Bél Mátyás Egyetem (Banská Bystrica) hungarisztika tanszékének volt egyetemi tanára, az Eszterházy Károly Főiskola főiskolai tanára. Kutatási területe: magyar grammatika, személyközi kommunikáció. A Semiotica Agriensis és sajtónyelvi konferenciák kezdeményezője. Fontosabb publikációk: Nyelv és kommunikáció (1994, 1998), Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába (1999), Kommunikációs ismeretek (2001), Nyelvhasználat a médiában (2010) Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába (2015). A szellemi kör tagja.
Vasné Tóth Kornélia Vasné Tóth Kornélia (1971) magyar–történelem szakos középiskolai tanár, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának könyvtárosa, tudományos kutatója. OKTV első helyezett. Kutatási terület: szókincstan, a csoport- és rétegnyelvek, ifjúsági nyelv, nyelvművelés, ex librisek, kisgrafikák, szignókutatás. Publikációk: Élő diáknyelv (2010), Érdi időutazás (2010), Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában (2011). Honlap: www.vtkornelia.hu. A Manyszi segítője, a szellemi kör tagja.
Veszelszki Ágnes Veszelszki Ágnes (1982) a Budapesti Corvinus Egyetem docense, magyar és német szakos bölcsész és tanár, közgazdász, a Filológia.hu MTA-folyóirat szerkesztője. Kutatási területei: az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre; online agresszió; vizuális kommunikáció; a marketing, a péer és a nyelvészet kapcsolódási lehetőségei (marketolingvisztika). Válogatás legutóbbi publikációiból: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába (2017); Digilect. The impact of infocommunication technology on language (2017); Emoticons vs. Reaction-Gifs. Non-Verbal Communication on the Internet from the Aspects of Visuality, Verbality and Time (2015); Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához (2015); A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése (2016); Digilect. The impact of infocommunication technology on language (2016, m.a.). Honlap: www.veszelszki.hu. A szellemi kör tagja.
Veszelszkiné Huszárik Ildikó Veszelszkiné Huszárik Ildikó (1953) magyar–orosz szakos tanár, a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium korábbi igazgatója, az MCC kurzusvezetője. Érdeklődési köre: szövegértés, helyesírás, nyelvpedagógia, infokommunikáció (vhildi.hu). A szellemi kör tagja, a Manyszi nyelvi tanácsadója.
Veszprémi Eszter Veszprémi Eszter (1956) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, abszolutóriumot szerzett magyar nyelvjárásokból (KLTE BTK). Az Anyanyelvápolók Szövetségének alapító tagja, a Magyar Szemiotikai Társaság tagja. Nyíregyházán él. Kutatási területe: mai magyar nyelvi és nyelvjárási szókincs, szemiotika. Fontosabb publikációk: Az idegen szavak helyzete mai újságjainkban (1994), A tömegkommunikációs eszközök nyelvhasználatának vétségei (1996), A búbos banka tájnyelvi vizsgálata (1999), Utazási élmények a szemiotika tükrében (2010), Krúdy ízvilága (2012). A szellemi kör tagja.
Zimányi Árpád Zimányi Árpád (1955) nyelvész, főiskolai tanár, az EKF Bölcsészettudományi Karának dékánja. Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiájával és leíró nyelvészettel foglalkozik. Érdeklődési területe: a nyelvművelés története, elmélete és gyakorlata, nyelvhelyességi, nyelvhasználati vizsgálatok, az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. Fontosabb publikációk: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata (2002), Nyelvhelyesség (2006), Nyelvhasználat, nyelvváltozás (2007). A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja, a Manyszi nyelvi tanácsadója.
Kiss Zoltán Kiss Zoltán (1983–2011) német és alkalmazott nyelvészet szakon végzett az ELTE-n, 2010– PhD-hallgató. Kutatási terület: lexikográfia, nyelvpolitika, két- és többnyelvűség. 2007-től az alkalmazott nyelvészeti tanszékeket összefogó rendezvények fő szervezője. Jelentősebb publikációk: Ismeretlen ismerős – ismerős ismeretlen (szerk. Gecső Tamással, 2008), TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás (szerk. Gecső Tamással és Tóth Szergejjel, 2010), Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései (szerk. Gecső Tamással, 2011), Sprache und Identität der schwäbischen Minderheit in Taks und in Wetschesch (2009), Nyelvpolitika a Dnyeszteren innen és túl (2009). A Manyszi örökös tagja.
A Manyszi munkatársai voltak még: Domonkosi Ágnes (2004–2006), Kalcsó Gyula (2004–2006), Máté Bálint (2005–2006), Szűts László (2005–2007) Szegi Ádám (2005–2011), Veres Anna (2007–2011), Biró János (2005–2012), Hugyecz Enikő Henriett (2011–2013), Terjéki Tamás (2011–2013), Deák-Sárosi László (2013–2014), Boldog Katalin (2012–2014), Gál Soma (2012–2014), Szűcs Gábor (2012–2014), Tóth Enikő (2012–2014), Uzonyi Kiss Judit (2013–2014), Bender Márk (2013–2015), Juhász Péter (2007–2016), Fekete Nikolett (2016), Vid Gabriella (2010–2016)

vissza a főoldalra