e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

tovább foglalkoztat, tovább foglalkoztatható

2013.05.02.

A „tovább” igekötő, ill. határozószó használatával kapcsolatban kérek segítséget. A „tovább foglalkoztat” érzésem szerint különírandó, tehát itt a tovább határozószó, a „továbbfoglalkoztatás”-t egybeírnám (a továbbtanulás analógiájára), de a „tovább foglalkoztatható”-t külön. Kérdésem egyrészt, hogy jól gondolom-e, és a főnévképzős alakot egybeírjuk, a képzett igei alakokat nem, másrészt, hogy ha valóban egybeírjuk a képzett alakot, a „tovább” még abban is határozószónak számít-e.

negyed képernyőnyi

2013.05.02.

Hogyan írjuk a negyedképernyőnyi szót: Változtasd meg az ablak méretét úgy, hogy az negyedképernyőnyi helyet foglaljon el.

villamosipari dolgozók

2013.05.02.

A „villamosipari dolgozók” kifejezésben a villamosipari szót egybe- vagy különírjuk?

DNS-szekvencia

2013.05.02.

Az alábbi összetételek helyesírására lennék kíváncsi, hogy kell-e kötőjel a szavak közé: DNS-szekvencia, DNS-szekvenálás.

oceanárium

2013.05.02.

Öles plakát hirdeti, hogy megnyílt a nyíregyházi Vadasparkban az Ócenárium. Kérdésem, hogy helyes-e ez a szóképzés?

nem hangulatos

2013.05.02.

Kérdésem az lenne, hogy az alábbi két szó létezik-e a magyar nyelvben, és ha igen, használjuk-e ezeket? Az Internet mindkét szóra ad találatokat, de én mégis magyartalannak érzem őket.
„Hangulatlan, hangulattalan”
Nyilvánvalóan a „hangulatos” ellentéteként akarják így használni. Létezik erre jobb szó vagy kifejezés?

rokkantságinyugdíj-ellátás, rokkantsági nyugdíjellátás

2013.05.02.

Mi a helyes írásmódja a „rokkantsági nyugdíj ellátás” kifejezésnek? Az, hogy betegellátás, az egy szó, de itt az „ellátás” szó az anyagi segítségre gondol, nem a gondozásra, ápolásra.István-gimnázium

2013.05.01.

Kérem tanácsát a szentekről elnevezett iskolák helyesírásáról:
Hivatalos név: Szent István Gimnázium.
Példamondat: „A szomszédunkban van a Szent István gimnázium.” Itt is külön és nagybetűvel kell írni a gimnázium szót? Hogyan írjuk az István()gimnázium rövid alakot? A Osiris 218. oldalán a személynév első elemét kapcsolja az intézményjelölő szóhoz.

jó pár száz

2013.05.01.

Hogyan írjuk? Jópárszáz ember.

figyelembe vesz, figyelembevétel

2013.04.30.

Ha jól tudom a „figyelembe vesz” külön-, míg a „figyelembevételével” egybeírandó. Kérdésem, hogy mi alapján?

technológiatranszfer

2013.04.30.

Hogyan kell helyesen írni a következő típusú összetett szavakat, egybe, külön vagy kötőjellel: technológiaintenzív, technológiatranszfer, életciklusmodell?

Nagyboldogasszony-székesegyház

2013.04.30.

Mit kell kis és mit nagy kezdőbetűvel írni a következő névben: budapesti Nagyboldogasszony Magyar Ortodox Székesegyház?

nyugtáz

2013.04.30.

Azt szeretném megkérdezni, hogy annak a szónak, hogy „nyugtázni”, mi a jelentése? Most ezt hallottam valakitől: „rendben talál”, de szerintem olyan értelemben is használható, hogy „tudomásul vesz”.

helyi buszmenetrend, helyibusz-menetrend

2013.04.30.

Hogyan írjuk: helyi busz menetrend?

jó étvágyú

2013.04.30.

Hogy írjuk, külön vagy egybe: jó étvágyú gyerek vagy jóétvágyú gyerek?

munkabéke

2013.04.30.

Egybe vagy külön írjuk azt, hogy munkabéke?
Köszönöm

teleprehabilitáció

2013.04.30.

Egybe, külön vagy kötőjellel írandó: telep rehabilitáció?

Hévíz-Balaton Airport

2013.04.30.

Sokszor találkozom olyan repülőtérnevekkel, amelyekben két földrajzi név szerepel. Ezeket vajon kis- vagy nagykötőjellel kapcsoljuk össze? Hogy magyar példánál maradjak, pl. Hévíz-Balaton Airport vagy Hévíz–Balaton Airport?

Fertő tó

2013.04.30.

Mi az oka annak, hogy Fertő tó így írandó helyesen és nem kötőjellel, mint ahogy a Google Térképen is szerepel? Pontosan melyik szabály definiálja ezt az írásmódot?

kántorképzés

2013.04.30.

Kérem szíves segítségét, hogy a kántorképzés szót egybe vagy külön kell írni.