e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

videoinstalláció

2013.03.24.

Egybe- vagy kötőjellel írjuk a következő kifejezéseket? Esetleg külön?
videó( )installáció, videó( )animáció

biboldó, bibsi

2013.03.24.

Mit jelent: biboldó (bibsi)?

Bezerédjvel

2013.03.24.

A Bezerédj nevet nagyon ritkán mondom ki, akkor Bezerédinek ejtem, így hallottam másoktól is. Hogy lássam el -vel toldalékkal?

eladók, eladóak

2013.03.24.

Melyik a helyes:
eladók (lakások) vagy eladóak?

nagykötőjel és gondolatjel

2013.03.24.

Úgy tudom, ha -tól -ig viszonyt fejezünk ki, akkor nagykötőjelet használunk szavak és számok közötti írásjelként (263. pont). Kérném segítségét az alábbi időpontok helyes leírásában:
hétfő-péntek (= hétfőtől péntekig)
2013. március 21-23. 9.00-15.00
(= 2013. március 21-től 23-ig 9 órától
15 óráig)

Másik kérdésem, hogy a gondolatjelet nagykötőjellel írjuk, vagy a kis- és a nagykötőjel között van-e harmadik?

További kérdésem, hogy keltezés írásakor
a 2013. március 1. helyett
a 2013. március 01. is helyes megoldás?

hemvas, nemhemvas

2013.03.24.

Miképp írandók a „hem()vas” és a „nem()hem()vas” alakulatok?


Küküllő menti

2013.03.24.

Hogyan írjuk: Küküllő menti vagy küküllőmenti?
Az zavar össze, hogy tudom, Duna menti, de nyárádmenti (a Nyárádmente földrajzi tájegységből). Ezek analógiájára melyik érvényes az én példámra?

osztály, projektszervezet

2013.03.24.

Hivatalos helyen láttam ezt:
EU Programok Osztály
TÁMOP 1.1.1 projektszervezet
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Nem úgy volna helyes, hogy: EU-Programok Osztály (tehát kötőjelesen)?
És: TÁMOP 1.1.1 Projektszervezet (nagy kezdőbetűvel a „Projektszervezet”)?


az „ízlik” felszólító módban

2013.03.23.

Már egy ideje foglalkoztat egy ige: ízlik.
Lehetséges ennek az igének felszólító módja?

miskolcróli kép

2013.03.22.

Hogyan írjuk, nagy- vagy kisbetűvel: Miskolcróli (kép) vagy miskolcróli (kép)?

szívét-lelkét

2013.03.22.

Azt, hogy „szívét lelkét”, „szívvel lélekkel”, hogy írjuk helyesen: kötőjellel vagy külön?

alig vár

2013.03.22.

Nem jól tudom, hogy az alig szó azt jelenti: kissé, kevésbé?
Miért írják akkor a következőt: alig vártam, hogy hazamenjek (pedig nagyon várta, ezt szeretné írni).

…?, ?…

2013.03.22.

Irodalmi alkotó szükségét érezheti „…?”, „…!” mondatvégi jelzéssel érzékeltetni hangsúlyárnyalatokat. Van erre szabály? Használható a „?…” „!…” sorrend is?

vettette

2013.03.22.

A vetette ige műveltető-e? Hogyan helyes? Mátyás bátyját az előző király végeztette ki, Mátyást magát fogságba vettette (vagy: vetette).

MP3-ban

2013.03.22.

Hogy lenne helyes röviden írni, hogy valami MP3-as formátumban jelenik meg?
MP3-on vagy MP3-ban?

„hát” utáni vesszőhasználat

2013.03.22.

„Hát” után kell vessző? Pl.: „Hát, ezt nem tudom”.

a „született” szó rövidítve a névben

2013.03.22.

Az sz. után csak pont kell, vagy kettőspont is?
Nagy Tamásné sz.: Kiss Katalin

földrengésállóság

2013.03.22.

Hogyan írjuk helyesen?
Fölrengésállóság, földrengés-állóság, vagy földrengés állóság?

földrengésbiztos

2013.03.22.

Földrengés-biztos, földrengésbiztos, vagy földrengés biztos?

empátiás készség

2013.03.22.

Empatikus készség vagy empatikuskészség?