e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

zöldkártya-ügyintézés

2013.01.24.

Hogyan helyes a zöldkártya-ügyintézés, kötőjellel?

lyányka

2013.01.24.

Egy kéziratban, amelyet egy kiadónak kell elküldenem, használom a „lyányka” szót, azzal a céllal, hogy felhívjam erre a szóra a figyelmet. Az iskolában úgy tanultam, hogy csak a lyuk szótő kezdődik ly-nal. „A magyar helyesírás szabályai”-ban is az olvasható. Azonban régi íróink használták még a lyányka kifejezést, és a magyar értelmező szótár is jegyzi. Ha megjelölöm, hogy elévült ez a szóhasználat, akkor használhatom? A kiadásra váró könyv gyerekeknek készül, az ABC betűinek tanításához segédeszközként.

lehet, hogy

2013.01.24.

Az alábbi mondatban a lehet elé vagy után kell vessző?
„Mivel több e-mail listára is elküldjük ezt az emailt, lehet, hogy többször is megkapjátok ezt az értesítést.”

birtokos személyjel egyeztetése

2013.01.23.

Könnyű dolga van a vevőknek az eladókkal vagy könnyű dolguk van a vevőknek az eladókkal? Melyik a helyes, esetleg mindkettő?

gyermekpszichodráma

2013.01.23.

A gyermekpszichodráma kifejezés írható-e így, egybe?

Jókai-villa, jókaisok

2013.01.23.

Hogyan írjuk helyesen: Jókai-villa, Jókai-napok, jókaisok?

szépirodalmi szövegek

2013.01.23.

El lehet-e térni egy irodalmi alkotásban egy tulajdonnév általánosan ismert helyesírásától? Másképp fogalmazva: gyermekem olvasókönyvében Felícián írása csak nyomdahiba, vagy a szerző írhatja-e hosszú í-vel.

angolnyelv-tudás

2013.01.23.

Az interneten az álláshirdetéseket olvasva a következő kitételeket találtam: angolnyelv-tudással, hollandnyelv-tudással stb. Én úgy gondolom, angol (holland) nyelvtudásról van szó, mégis úgy tűnik, hogy így, különírva más a jelentése (pl. angol nyelvtudás = az angolok nyelvismerete).

gumiabroncscsere

2013.01.23.

A gumiabroncscsere és a gumiabroncscsomag egybe, külön vagy kötőjellel írandó? A szóvégi és szóeleji azonos (cs) mássalhangzó miatt nem merem egybe írni, bár 6 szótagnál nem hosszabb háromtagú összetett szavak.

cafeteria-rendszer

2013.01.23.

A cafeteria szó után az elem, rendszer, juttatás szó kötőjellel kapcsolódik, vagy egybeírandó?

-forma, -szerű

2013.01.23.

Gyakran hallani a Dunántúlon, hogy egy ember „cigányforma”, ami azt jelenti, hogy valószínűsíthetően cigány. Ezt a szót egybe vagy külön kell írni? És mi a szabály a -szerű írásával?

-háza

2013.01.23.

Egy okiratban ezt olvastam: Mezőkovácsházai járás és Orosházi járás. Mindkét település neve „háza”-ra végződik, helyes-e, hogy az -i képzővel ellátott melléknévben az egyik esetben megmarad a település teljes neve, a másik esetben pedig eltűnik a település nevének végéről az „a”? Azt is szeretném tudni, hogy a járás szót ez esetben kis- vagy nagybetűvel kell-e írni?

xboxozik

2013.01.23.

Az xboxozik kis vagy nagy kezdőbetűvel írandó? A márkanévből képzett igék általában?

üzbég

2013.01.23.

Az ’üzbég’ szavunk oroszból átvett szó, és tényleg azt jelenti, hogy ’szökevény’?

Chinatown

2013.01.23.

Egy tudományos cikkben ezt olvastam: „A China Town-ok kialakulása több évtizeddel korábban kezdődött.” Helyesen: chinatownok?
Ha idézőjelbe tette volna a szerző, akkor hogyan kapcsolódna hozzá a magyar toldalék?

allergiatípus

2013.01.23.

Melyik a helyes: allergiatípus vagy allergia típus?

amely

2013.01.22.

Mikor kell alkalmazni az amely vagy mely szavakat?

koordinátarendszer-szerű

2013.01.22.

Hogyan kell helyesen kapcsolni a -szerű utótagot a koordináta-rendszer összetételhez: koordináta-rendszerszerű vagy koordináta-rendszer-szerű? Esetleg egy harmadik megoldás lenne a helyes?

-o végű idegen nevek

2013.01.22.

Hogyan írjuk helyesen a toldalékkal ellátott, rövid o-ra végződő tulajdonneveket? Marcoval vagy Marcóval? Erre mi a szabály?

gyermekfényképész

2013.01.22.

Hogy írják helyesen: gyermek fényképész vagy gyermekfényképész?