e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

magisztrátus

magisztrátus

főhatóság

felsőbbség


Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk című könyvének bemutatója

2014. szept. 25.

Nyíregyháza, TIT

Tájszemiotika – szemiotikai tájképek

2014. okt. 3–5.

Eger

12. Semiotica Agriensis – a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen

Nyelv és közösség. Szarvas Gábor nyelvművelő napok

2014. okt. 10–11.

Ada

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport előadásai.

 

Nyelvi tanácsadás

német ajkú, német juhászkutya

2013.02.26.

Helyesen írtam-e az alábbi szavakat?
” német ajkú” (Például: német ajkú, amatőr zenekar)
” német juhászkutya” (mint fajta)

szexegyeztetés, dominajáték

2013.02.26.

A szex-egyeztetés és a domina játék hogyan írandó helyesen? (Egybe, külön, kötőjel?)

referencialaboratórium

2013.02.26.

Érdeklődni szeretnék, hogy a referencialaboratórium szót hogyan kell helyesen leírni? Egybe? Külön? Esetleg kötőjellel?

mei tai toldalékolása

2013.02.26.

A mei tai (mej táj, máj táj) egy ázsiai gyermekhordozó eszköz. A toldalékolása kötőjellel történik (mei tai-jal, mei tai-t, mei tai-ok)?

park földrajzi köznévi utótagként

2013.02.26.

A parkok helyesírásával kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Az OH a 185-186. oldalán a „területet, tájat jelentő földrajzi köznevek” között említi többek között a következőket: dűlő, kert, vadaspark. A „park” itt nem szerepel.
Elfogadható-e az ilyesmi: „Szent István-park”, „Roosevelt-park”, ha egy park nevéről, nem pedig egy közterület nevéről van szó?

páros testrészek

2013.02.26.

A páros szervek neveit egyes számban kell/illik használni, ugye (karját, vállát, nem karjait, vállait)?

egyévestől, de: egy hónapostól

2013.02.26.

Mi a szabály az egytől tízig tartó számok és a hónap, év szavak egybeírását, különírását illetően? Egyhónapostól tízhónaposig és egyévestől tízévesig mind egybeírandó?

déjà vu érzés

2013.02.26.

Helyes-e ez így, különírva: „déjà vu érzés”?

kutya rossz, átok rossz

2013.02.26.

Átokrossz vagy átok rossz? (Sajnos, az Osirisben nincs benne.)

intézménynév írása

2013.02.26.

Szeretném a segítségét kérni abban, hogy hogyan írandó helyesen a „médiaértés-oktató központ” kifejezés (mint intézménynév).

higiénia ~ higiéné

2013.02.25.

Mit jelent pontosan a „higiéné” és a „higiénia”, és mi a kettő közti különbség?

roamingdíj

2013.02.25.

Roaming díj vagy roamingdíj? Melyik a helyes?

tíz és fél méteres

2013.02.25.

A „tízméteres” vagy a „félméteres” egy szóba írandó.
De ugye a „tíz és fél méteres” meg a „négyszer tíz méteres” különírandó?

magas szintű

2013.02.25.

Egybe vagy külön írjuk-e azt, hogy „magasszintű”?
Hogyan toldalékoljuk azt, hogy Siemens Hungary? Siemens Hungary-nál?

de viszont, de azonban

2013.02.25.

Abban, hogy a „de azonban” pleonazmus nagyon csúnya, mindenki egyetért. De mi van a „de viszont” szópárral? Szabályos ez? Egyre többször hallom-olvasom, és nem tetszik. De lehet, hogy nincs igazam.

váltakozó áramú hálózatok

2013.02.25.

A váltakozó áramú hálózatok összetételt, hogyan kell írni?
Mind a váltakozóáramú hálózatok, mind a váltakozó áramú hálózatok írásmódra rengeteg példa van.

általánosforgalmiadó-visszatérítés

2013.02.25.

Helyes-e ez így: általánosforgalmiadó-visszatérítés. Ha igen, miért nem érvényesül a hatszótagos szabály? Ha nem, hogyan írjuk, és miért?

ex-óvónéni, közgazdászdiploma

2013.02.25.

Ha azt akarom írni, hogy „ex óvó néni” (vagyis aki a múltban óvó néniként dolgozott), akkor hogy alakul a szó helyesírása? (Mert az óvó néni alapból különírandó, ilyenkor az ex- előtag hogy kapcsolódik a szóhoz?)

A „közgazdász diploma”, „ügyvéd diploma” egybe- vagy különírandó?

azonos mondatrészek közötti vessző

2013.02.25.

Vesszőhasználattal kapcsolatban kérném segítségét, a következő mondatban:
„Házikója egy jól megválasztott, árnyékos helyen állt.” Szükséges a mondatban a vesszőt kitenni? Első ránézésre szokványos jelzős szerkezetről van szó, két jelzővel, melyek közé vesszőt teszünk, de valami mégis azt súgja, hogy nem kell a vessző. Mintha különböző lenne a két jelző ebben az esetben, de nem tudom megmagyarázni miért.

áruk, árúk

2013.02.25.

A játékok kedvező áruk mellett fejlesztenek is.
Helyes az áruk rövid u-val?