e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

értelmező jelző

2013.05.26.

Az ötödik és egyben utolsó felszólaló…. szerkezetben kell az és elé vesszőt tenni vagy nem?

mi több

2013.05.26.

A „sőt” értelemben használt „mi több” kifejezés után kell vesszőt tenni az alábbi mondatban?
Divatossá, mi több, korszerűvé vált.

extrakönnyű, extraerős

2013.05.26.

Helyesen van írva az „extra()erős” alakulat: Extra erős, természetes zsírégető italok?

kérem

2013.05.26.

Ha egy mondatot abban a szerkezetben írok le, hogy „Kérem a dolog elvégzését”, akkor az felszólító mód? Felkiáltójellel vagy ponttal fejezem be a mondatot?
Van-e különbség a rövid, egyszerű mondatok (Kérem az ajtónál vigyázni!, Kérem a vágányok mellett vigyázni!) és a több tagmondatból álló mondatok mondatvégi írásjele között (Kérem, kezelje jegyét!,
Kérem, csinálja meg ezt!)?

törekszik

2013.05.26.

Használható ebben a mondatban a törekszik?
„Ehhez úgy törekszik hozzányúlni, hogy nem kéri a többiek hozzájárulását.”

épp

2013.05.26.

Hogyan helyes az éppen következő változata: épp’ vagy épp?

három pont és vessző

2013.05.25.

Szomorúan indult el… majd mégis visszafordult.
Ezt megúszhattuk volna… vagy mégsem?
Ezekben az esetekben (tehát összetett mondatoknál, ahol a tagmondatokat vessző választja el) három pont használata után kell vesszőt is kitenni?

csóreszol jelentése és eredete

2013.05.25.

Milyen eredetű a csóreszol?

meglepetésajándék

2013.05.24.

Meglepetés ajándék vagy meglepetésajándék?

névelő és betűszó

2013.05.24.

Hogyan írjuk helyesen? az RMOGYKE vagy a RMOGYKE (Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület)

dátumok írása

2013.05.24.

Az alábbi kifejezésben.: 12-13-án indokolt-e nagykötőjel alkalmazása?

20-i, 20-ai

2013.05.24.

A huszadikai számmal írt formája hogyan helyes a következők közül: 20-i vagy 20-ai?

idegen nevek (betűrend, névkiegészítő)

2013.05.24.

Ferdinand de Saussure, Paul de Man nevét betűrendben hova kell sorolni? Saussure nyilván az s-nél, azonban de Man vagy De Man az m-nél vagy a d-nél?
Példa:
SAUSSURE, Ferdinand de: Bevezetés az általános nyelvészetbe = SAUSSURE 1967
MAN, Paul de: Esztétikai ideológia = MAN 2000

DE MAN, Paul: Esztétikai ideológia = DE MAN 2000
De MAN, Paul: Esztétikai ideológia = De MAN 2000

appetencia jelentései

2013.05.24.

Mit jelent: appetencia?

idegen szavak toldalékolása

2013.05.24.

Hogy írjuk helyesen magyarul az oreganot? Ketchuppal vagy ketchuppel? Party-kra vagy partykra?

dubstepzenekar, reggae-zenekar

2013.05.24.

A következő szavak helyesírásban kérném a segítségüket:
– dubstep zenekar/dubstepzenekar
– reggae zenekar/reggaezenekar vagy esetleg kötőjellel?

sokként ér

2013.05.23.

Hogyan írjuk azt, hogy sokk+-ként ért valakit valami? Az egyszerűsítés elvét alkalmazzuk? Sokként?

díjak neve

2013.05.23.

A szabályzat 195. b pontja (és a nyelvtankönyv példái) alapján (Bátorság Emlékérem, Állami Díj) helytelen a Citrom Díj ebben a formában a 195. b pont ellenére is? Vagy ez esetben is élhet a két változat egymás mellett? És pl. a Prima Primissima Díj sem jó így?

bivak, bivakol jelentése, eredete

2013.05.23.

Mi az etimológiája a bivakol szónak?

légy szíves

2013.05.23.

A „légy szíves”, ill. „legyen szíves” esetében hová kell vesszőt tenni a mondatban? Helyes így a következő mondat?:
„A fentiek alapján légy szíves, biztosítsd a helyszínt és a parkokolást.”