e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

főnévi igenév

2018.09.14.

A következő mondatban a tartani vagy a tartania a helyes?
A főnévi igenév felveszi-e a személyragot? Senkinek sem kell tartani a megegyezéstől.


multivitamin-tartalmú étrendkiegészítő-használat

2018.09.14.

Belegabalyodtam a sok kötőjelbe, hová kell tenni? “Hosszú távú multivitamin-tartalmú étrend-kiegészítő-használat” Köszönöm!

Zakynthos, Zakinthosz

2018.09.14.

A Wikipédia szerint Zákinthosz, angol átirata Zakynthos. Hogyan írjuk? Helyes a Zakinthosz?

általános vezérigazgató-helyettes

2018.09.14.

Azt figyeltem meg, hogy az “általános vezérigazgató-helyettes”-t (tehát az a személy, aki általánosságban, általános ügyekben helyettesíti a vezérigazgatót), így, külön, a vezérigazgató-helyettest az általánostól elválasztva írják le. De ez ebben az esetben nem azt jelenti, hogy egy átlagos, általános vezérigazgató-helyettes? Nem kellene ezt kötőjellel írni: általános-vezérigazgatóhelyettes vagy általánosvezérigazgató-helyettes?

méhészegyesület

2018.09.14.

Elakadtam a 125. szabályponttal, amely azt mondja, hogy a foglalkozást, csoportot jelölő főnévi minőségjelzőt különírjuk a jelzett szavától, aztán egy bekezdéssel lejjebb mégis fajtajelölő főnévi minőségjelzőként kezeli a lakatos szót, és egybeírja a mesterrel.
Az MTA helyesírási tanácsadó portálja (https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/kulegy) a foglalkozást jelölő minőségjelzőt mindig különírandónak tartja, így pl. az önök által egybeírandónak javasolt (http://www.e-nyelv.hu/2013-05-30/meheszegyesulet/) méhész egyesület esetében is.
Ennek az ellentmondásosnak tűnő szabályozásnak a tisztázásában kérem szíves segítségüket.

Carmina Burana-produkció

2018.09.14.

A “commedia dell’ arte elemekkel” kifejezés helyes így kötőjel nélkül e szerint a szabály szerint: http://www.e-nyelv.hu/2014-11-21/back-office-back-office-reszleg/ ? Ez viszont címekre nem vonatkozik, így ez a helyes pl.: Carmina Burana-produkció?

ami

2018.09.14.

A kérdésem, hogy ami vagy amely helyesen, és ha ami, akkor milyen szabály alapján. Mert az egész tagmondatra vonatkozik, nem pedig csak a “kivétel” főnévre? A kérdéses mondat: Ezek a gyerekek persze nem Faruk közvetlen ivadékai voltak – ez alól egyedül a Berenilde szíve alatt növekvő magzat volt a kivétel, amely, mint tudjuk, erősíti a szabályt –, tudniillik az udvarhölgyek egy része, mielőtt bekerült volna a családfő kíséretébe, házasságban, hétköznapi családanyaként élt.

pi

2018.09.14.

A matematikai kategória hogyan íródik? Pí (nagybetű, hosszú í?)

SZMSZ, ászf

2018.09.14.

Mi indokolja, hogy másként írjuk a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) rövidítését, mint az általános szerződési feltételekét (ászf)?
http://www.e-nyelv.hu/2011-04-23/szmsz/
http://www.e-nyelv.hu/2017-10-12/altalanos-szerzodesi-feltetelek-aszf/

iratok címe

2018.09.14.

Egyedi vagy állandó címnek, vagy egyiknek sem (?) minősülnek-e a különféle szabályzatok, irányelvek, szerződési feltételek, tehát a változó tartalommal bíró, de „állandó” dokumentumcímek? Hogyan írjuk tehát helyesen az Adatvédelmi irányelvek, az Általános szerződési feltételek és a Szervezeti és működési szabályzat címeket (és hasonlókat)?
korrektor verseny