e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

intézménytípus önálló használata

2013.06.04.

Rengeteg szövegben látom, és érdeklődnék, hogy helyes-e az a megoldás, mikor például egy bizottságra vagy alapítványra utalunk a mondatban, és bár nem írjuk ki a teljes tulajdonnevet, a Bizottság vagy Alapítvány köznevet nagy betűvel írjuk. Helyes ez így?

coming outol

2013.06.04.

Hogyan helyes: coming-out-olt vagy coming outolt?

értelmező

2013.06.04.

Hol kell és hol nem kell vessző: XY, az Egyetem másodéves hallgatója, Z tanár és Q énekes?

összeomlik, összedől

2013.06.04.

Melyik fejez ki stilisztikailag erősebb hatású eseményt: összedől vagy összeomlik?

megszív

2013.06.04.

Hogy mondjuk nem szleng nyelvezettel a „megszív” szót?


fotópár

2013.06.03.

Hogyan írjuk a két, egymáshoz tartozó fotót jelentő fotó()pár kifejezést?

igenlő válasz

2013.06.03.

A következő kérdés volt feltéve egy nyilatkozatban: ” Nem áll a termelő csődeljárás alatt.” A válaszlehetőségek : Igen Nem
Véleményem szerint akármelyik választ jelölve is nemleges lesz a válaszom. Hiszen „nem , nem állok csődeljárás alatt” vagy „igen, nem állok csődeljárás alatt”. Szerintem vagy egy állító mondattal vagy egy kérdőszóval kellett volna feltenni ezen kérdést.

birtokszó számbeli egyeztetése

2013.06.03.

Mostanában (de talán régebben is így volt) politikusoknál, MTI-hírekben és szinte mindenhol azzal a jelenséggel lehet találkozni, hogy a beszélő vagy gondolatait „papírra vető” egyszerűen képtelen a számegyeztetésre. Egy friss példa (egy cikk címe): A művészeknek nincs szüksége a hatalom kegyeire.
Mit gondolnak, mi az oka ennek a jelenségnek, mióta terjedt el ilyen széles körben, nyelvtani szempontból mennyire tekinthető súlyos hibának, milyen hatással lehet ez hosszabb távon nyelvünkre?

Split

2013.06.03.

Én következetesen Szplitnek írom le a dalmáciai város nevét, holott mindenki Splitnek írja. Érdeklődöm, hogy Koppenhága, Párizs stb. mintájára írhatom-e magyarosan a város nevét?

kézműves-foglalkozás

2013.06.03.

„Kézművesfoglalkozás” vagy „kézműves-foglalkozás”?
A szót kötőjellel vagy egybe kell írni?

bionövény-termesztés

2013.06.02.

Miképpen írandó: bio()növény()termesztés, növény()bio()termesztés?

merev részeg

2013.06.02.

Melyik írásmód helyes?
Tegnap is merevrészegre itta magát.
Tegnap is merev részegre itta magát.

toastkenyér

2013.06.02.

Hogyan írandó a toastkenyér? Ez egy kenyérfajta, vagy a név csak arra utal, hogy a kenyér toast, azaz pirítós készítésére alkalmas?

félzsidó

2013.06.02.

Hogyan írjuk: fél zsidó vagy félzsidó?

Csendes-óceáni-szigetek Gyámsági Terület

2013.06.02.

Legalább tíz módon láttam leírva: Csendes-óceáni-szigetek Gyámsági Terület. Ez tűnik a leghelyesebbnek, de mégsem vagyok benne biztos.

dátum írása

2013.06.01.

Az időtartamot jelölő ezen formula: június 10–20. kell-e a kezdő időpont, jelen esetben a 10 után pontot tenni?

névelők egymás mellett

2013.06.01.

Teszünk vesszőt a határozatlan névelő után az alábbi esetekben?
egy a tengerben élő madárfajta
egy a környéken horgonyzó hajó
egy az országot elfelejtő emigráns

nemritkán ’gyakran’, nem ritkán ’nem kevésszer’

2013.06.01.

Helyes az alábbi mondat?
Minden este teát ivott, nemritkán rummal megbolondítva.
Van különbség a „nemritkán” és „nem ritkán” szerkezetek között?

csilli-villi, csillivilli vagy csilivili

2013.06.01.

Hogyan írandó helyesen, és mit is jelent egészen pontosan a „csilivili” szó?

Budapest-Esztergomi főegyházmegye

2013.06.01.

A Budapest-Esztergomi Főegyházmegye tulajdonnévnek ez-e a helyesen írott alakja?