e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

nagykövethelyettes

2013.08.17.

A „nagykövethelyettes” szót egybeírjuk, vagy kötőjelesen (nagykövet-helyettes)?
Például: Találkoztam a nagykövethelyettes asszonnyal.

mamahotel

2013.08.17.

Gyakran hallani manapság a „mamahotel” kifejezést, amellyel a szociológusok és a média azt az új társadalmi jelenséget írják le, amikor a Pán Péter típusú fiatal felnőttek sokáig a szülői házban maradnak, mert félnek felelősséget vállalni, önállósodni stb.
Több újságban így láttam leírni a szót, hogy Mama-hotel.
Szerintem ez nem helyes, hiszen nem egy konkrét intézményről, hotelről van szó, hanem ahány fiatal, annyi háztartás, annyi potenciális mamahotel van, így én inkább kisbetűvel, és egybeírnám ezt a szót.

rozé

2013.08.17.

A „rozé( )bor” egy szó vagy külön kell írnunk?
Mivel a rozé egy borfajta, így a hozzá kapcsolódó bor szó típusmegjelölésnek számít, és külön kell írni elvileg. Jól tudom?

mondatértékű szó

2013.08.17.

Mit jelent az, hogy egy szó mondatértékű?

Öböl Menti Együttműködés Tanácsa

2013.08.17.

Hogyan írjuk helyesen: Öböl menti Együttműködés Tanácsa, Öböl Menti Együttműködés Tanácsa vagy Öböl-menti Együttműködés Tanácsa?

alapú

2013.08.17.

A valamely (ásványi) anyagon alapuló ipar/gazdaság leírása/megfogalmazása jelentéssűrítő összetétel vagy sem? Például:
valuta()alapú kereskedelem, földgáz()alapú vegyipar stb.
Külön vagy egybe kell írni ezeket és a hasonló kifejezéseket?

díszítő( )kő

2013.08.17.

Egy ékkő, mellyel ékszert díszítünk, díszítő kő vagy díszítőkő?

belmagasság

2013.08.17.

Mi a belmagasság szó köznapi jelentése?

zászlóalj, hadi, honvéd

2013.08.17.

Ezeket egybe kell-e írni, vagy külön:
ZÁSZLÓALJ: utászzászlóalj, nemzetőrzászlóalj, vadászzászlóalj, honvédzászlóalj, határőrzászlóalj, lovaszászlóalj, gyalogoszászlóalj…
HADI: hadi pénztár, hadi felszerelés, hadi sánc, hadi pénztárláda…
HONVÉD: honvéd tüzér, honvéd tüzérség, honvéd százados, honvéd csapatok, honvéd mérnökkar, honvéd tábornok, honvéd újonc…
Népfelkelősereg, népfelkelőcsapat?

willendorfi Vénusz

2013.08.17.

Hogyan kell helyesen írni a „willendorfi Vénusz”-t (a kis és nagy kezdőbetű tekintetében)?

utalószó alárendelő mondatban

2013.08.16.

Az utóbbi évben tűnt fel, hogy a Bíztam benne, hogy…, Ragaszkodik hozzá, hogy… és hasonló kifejezéseket sokszor használják más névmással: Bíztam abban, hogy…, Ragaszkodik ahhoz, hogy… Az „új” formák rendkívül bántják a szememet-fülemet, vélhetően azért, mert eddig csak az elsőként említett formákat halottam, illetve olvastam. (Egyes esetekben, pl. hivatkozással ellátott internetes szövegeknél egyértelműnek tűnik, hogy az angol kifejezést fordítják le angolosan(?), pl. I trust that… – Bízom abban, hogy…)
Van nyelvhelyességi különbség a két forma között? Hogyan lehet őket megítélni?

Kurosio-áramlás

2013.08.16.

Hogy írjuk helyesen a nevezetesebb tengeráramlások nevét?

elefántcsonttorony

2013.08.16.

Hogyan írandó: elefántcsont+torony?

toldalékolt szó idézőjelben

2013.08.16.

Az alábbi mondatrész mely verziója helyes:
„working class band”-ként vagy „working class bandként” aposztrofál?

országrésznevek

2013.08.16.

Mikor írjuk nagy és mikor kisbetűvel az alábbi földrajzi kifejezéseket, tekintve, hogy nem mindegyik önálló állam, viszont önálló országrész:
Északi terület, Francia Riviéra, Virginia állambeli, Kongresszusi királyság, Novgorodi terület?

földrajzi nevek

2013.08.16.

Milyen elvek/szabályok alapján íródnak helyesen az alábbi földrajzi nevek?
Nyugati-(F)ríz -szigetek, Florida-félsziget, Szél felőli szigetek, Oregoni terület, vajdaságok, pl. Nyugat-(P)omerániai

homokkő, mészkő

2013.08.16.

Az anyagnévi szerkezeteket akkor írjuk egybe, ha az anyagnév és az utótag is egyszerű szó, viszont sorozatban látom leírva a következőket. homokkődombság, homokkőhátság, homokkőtározók.
A homokkő, szerintem összetétel, miért akkor az egybeírt „változat”?

közösségimédia-menedzser

2013.08.16.

Az alábbi titulusok esetében szeretném kérdezni, hogyan írjuk helyesen: esemény manager, online menedzser, PR és közösségi média menedzser? Illetve van-e valami szabály arra nézve, hogy a manager vagy menedzser szót használjuk

emo ~ emó

2013.08.16.

Hogyan írjuk helyesen az „emo” szót? Ha például az irányzatról beszélünk, rövid o: „emo zenét hallgat”, ha a személyekről, akkor hosszú ó: „az emósok”?

dollár ($)

2013.08.16.

Olvastam egy angol szöveget, és elgondolkoztam, hogy az ott olvasott $100.25 összeget a magyarban hogyan jelöljük. A $ jel sz összeg elé vagy után kerül?