e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

áru vs. árú

2013.08.22.

Az áru, kapu, gyalu, kapu, falu főnevek helyesírásában történt-e változás? Igaz-e ez? És a többi u-ra végződő kivételt is?

kilométer

2013.08.22.

„A jelenleg 180 kilométeres sebességű forgószél északkeleti irányba tart…” — írja az Origó.A köznyelvben gyakran használják a kilométert a sebesség jellemzésére. De hogyan fogalmazzak, ha igazán pontos akarok lenni? „Óránkénti 180 kilométeres sebességű forgószél”?

pedagógusbér-emelés

2013.08.22.

Melyik írásmód a helyes: pedagógus-béremelés vagy pedagógusbér-emelés?

több mint

2013.08.22.

Jelentős nyári kedvezmény, ami több mint 20% a nyár végéig!
Ebben az esetben kell e vessző a mint elé?

Szűz Mária mennybevétele katedrális, Rozsnyó Város Önkormányzata

2013.08.21.

Hogyan kell írni a Szűz Mária Mennybevétele katedrális, valamint a Rozsnyó Város (Önkormányzata)alakokat?

Kelet-európai-síkság, Közép-Orosz-hátság

2013.08.21.

Hogy írjuk a kovetkező földrajzi kifejezéseket helyesen?
Kola-karélia régió
Kelet-európai-síkság
Közép-Orosz-hátság
Nyugat-szibériai-alföld
Közép-szibériai-fennsík
Kamcsatka-Kuril-hegyvidék

állami duma/Állami Duma

2013.08.21.

Állami Duma, a cári Oroszországban, tehát nem ma létező Államtanács, Titkos Tanács, Szövetségi Gyűlés kis vagy nagybetűvel írandók?

sárral tapasztott falú ház

2013.08.21.

Hogyan írhatjuk a „sárral•tapasztott•falú•ház”-at?

de amint

2013.08.21.

Használható-e mondatkezdésnek két kötőszó? Van-e erre nyelvtani szabály?
„De amint a felfedezésük híre kitör, mindenki régésznek képzeli magát, és nekiindul a…”

nemzetgyűlés, helytartótanács, egylet

2013.08.21.

Mikor kisbetűs: Alkotmányozó Nemzetgyűlés, és ha ebből csak a „nemzetgyűlés”-t írjuk le, ugyanígy Magyar Királyi Helytartótanács, ha csak az utolsó szót használjuk, Társalkodási Egylet, ha csakis az „egylet” szót írjuk le, Hétszemélyes Tábla, illetve, ha arról a Képviselőházról van szó, ami mint épület még a mai Országház megépülése előtt adott otthont az alsóháznak?

Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Európai szociális karta

2013.08.21.

Milyen kezdőbetűvel kell írni a nemzetközi dokumentumok címeit, mint pl. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata vagy Európai Szociális Karta?

köteles példány

2013.08.21.

Alapvető kifejezés leírásában bizonytalanított el az, hogy az OSZK honlapján egybe, az akadémiai helyesírási szabályzatban pedig különírt módon találtam rá: köteles példány. Hogyan helyes?

továbbnyomul, tovább mélyül

2013.08.20.

Tovább()nyomul (hadsereg), tovább()mélyül ellentét. Egybe vagy különírandók?

dzsúdóklub, Judo Klub

2013.08.20.

Judo klub. Önök szerint hogy kellene írni? A Google-ban szinte kizárólagosan előforduló különírás alátámasztható-e bármilyen értelmezéssel?

alkotmányozó nemzetgyűlés

2013.08.19.

Alkotmányozó Nemzetgyűlés vagy ugyanez kisbetűvel a helyes?

tengeren túli vs. tengerentúli, „csinálmányszavak”

2013.08.19.

Egybe vagy külön kell-e leírni a következő „csinálmányszavakat”:
csupaszárny, nevenincs, halandzsavers, nonszenszvers, párjanincs, óperenciántúli, percopera? És a valós, de idetartozó „tengerentúli”-t hogyan kell írni?

alsó kréta időszak, felső jura kori

2013.08.19.

Hogyan kell írni a földtörténeti korszakokat?
Pl. alsó-kréta időszak, felső jura kor(i)

magyar nemzeti bizottság

2013.08.19.

Két autentikus személy, Drábik János leírásában csupa nagy, Orbán Viktor honlapján csupa kis kezdőbetűvel szerepel az Új Atlanti Szövetség (m)agyar (n)emzeti (b)izottsága. Melyik a helyes írásmód?

A diósgyőri vár

2013.08.19.

A Diósgyőrben található várnak az eredeti neve a Diósgyőri vár, vagy ez csak mint megjelölés él, tehát diósgyőri várként írjuk? Ha nem ez a neve, akkor mi az eredeti neve?

törzs, dinasztia

2013.08.18.

Mikor kell nagy és mikor kis kezdőbetűvel írni a néptörzsek nevét? Folyamatos szövegben sokszor nehéz eldönteni, hogy éppen egy később vagy akkoriban uralkodó/vezető dinasztiáról vagy az ugyanolyan nevű törzsről van szó, ez is gondot okoz.