e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

magisztrátus

magisztrátus

felsőbbség

főhatóság


Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk című könyvének bemutatója

2014. szept. 25.

Nyíregyháza, TIT

Tájszemiotika – szemiotikai tájképek

2014. okt. 3–5.

Eger

12. Semiotica Agriensis – a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen

Nyelv és közösség. Szarvas Gábor nyelvművelő napok

2014. okt. 10–11.

Ada

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport előadásai.

 

Nyelvi tanácsadás

Napóleon konyak alapú koktél

2013.10.02.

Hogyan írjuk helyesen a Napóleon konyak alapú koktél kifejezést?alkáliföldfémek

2013.10.02.

Hogyan kell leírni: alkáliföldfémek?

monetáris tanács, Monetáris Tanács

2013.10.02.

MNB monetáris tanács vagy MNB Monetáris Tanács?
Monetáris Tanács vagy monetáris tanács?

MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa vagy MNB pénzügyi stabilitási tanácsa?
Pénzügyi Stabilitási Tanács vagy pénzügyi stabilitási tanács?

On the Spot-évad

2013.10.02.

Hogyan írjuk helyesen: On the Spot évad (vagy kötőjellel)?

PSZÁF-ot

2013.10.02.

PSZÁF-et vagy PSZÁF-ot?

például, pl.

2013.10.02.

Egy teológiai konferencia anyagát nyomtatott formában szeretnénk kiadni. Az egyik előadás a következő mondatot tartalmazza:
„A harmadik nagy világnézeti változás a humanizmus volt, amelynek számos pozitívuma volt a reformációra nézve, pl. a bibliai nyelvekben való visszatérés, de volt egy nagy világnézeti veszélye is.”
Illő-e ilyen közegben (teológiai tanulmány) a „például” szót rövidítve használni vagy érdemes inkább kiírni?

ploiesti, rădăuţi (kirándulás)

2013.10.02.

Hogy írjuk a következő helységnevek -i képzős alakját? Ploiesti, Rădăuţi

téridő tartomány, tér-idő tartomány

2013.10.02.

Hogyan kell írni helyesen: téridő tartomány?

leltárbavételi

2013.10.02.

Tudomásom szerint a képzők halmozódása egybeírást eredményez a „nyitvatartási”-hoz hasonló szerkezetekben. Alkalmazható ez az analógia a „leltárba vesz, leltárbavételi” esetén is?

rövid hír

2013.10.01.

Hogyan írandó: rövidhír?

szén-dioxid-kibocsátás-csökkentés

2013.10.01.

Hogyan írjuk a „szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési támogatás” kifejezést (azon kívül, hogy átalakítjuk a szókapcsolatot)? (Láttam így is: szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési, és így: szén-dioxidkibocsátás-csökkentési, de egyik sem tetszik igazán.)

József Attila-i

2013.10.01.

József Attila-i, Csáth-i. Így helyes?

fekvenyomóruha

2013.10.01.

A fekvenyomás sportágban megkülönböztetjük a fekvenyomóruhás és a fekvenyomóruha nélküli versenyzést. Azonban nem vagyok biztos ezeknek a kifejezéseknek a helyesírásában: „fekvenyomóruha”, „fekvenyomóruhás”, „fekvenyomóruha nélküli”. Hogyan kell helyesen leírni az említett szavakat?

Majkin salason

2013.10.01.

Hogyan kell toldalékolni a következőt: Majkin salas (szerb szó, a végén szerb s-sel – ez egy tanya neve, ahol különböző rendezvényeket tartanak). Jelen esetben a festőtábort a Majkin salas-on tartják. így helyes? Vagy nincs szükség kötőjelre?

video-, videó

2013.10.01.


Az audio és video fogalmát hogyan írhatjuk, ha önmagában áll a kifejezés, illetve ha valamilyen más szóval alkot összetételt?


matematikaianalízis-kurzus

2013.10.01.

Hogyan kell írni: matematikai analízis()kurzus? Továbbá nagy- vagy kisbetűvel írandó?

unit-linked eszközalap

2013.10.01.

Hogy írják helyesen a pénzügyi szektorban használatos unit-linked/unit linked eszközalap kifejezést?


fog lenni

2013.09.30.

A „fog lenni” kifejezés helyes vagy nem? Lehet nyelvjárási kifejezés?

magyarnép-irtás

2013.09.30.

A következő mondattal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni:
„A délvidéki magyar népirtás 68. évfordulójára emlékeztek…”

A mondat azt szeretné kifejezni, hogy magyarokat gyilkoltak meg, s nem azt, hogy ők öltek meg másokat. A fenti megfogalmazás ebben az értelemben helyes-e?


lakásajánlat

2013.09.30.

Miképp írandó: lakás ajánlat?