e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

specifikál

különöz

részletesít

különösít


A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás sajtóbemutatója

2015. szept. 3. 10:00

MTA Székház, Felolvasóterem

(Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság)

Felelet a Mondolatra konferencia

2015. szept. 24–25.

Pécel, Budapest

Esszékonferencia a vitairat 200. évfordulóján

13. Semiotica Agriensis – Az udvariasság szemiotikája

2015. okt. 2–4.

Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Főiskola

 

Nyelvi tanácsadás

gyermekvállalási

2014.06.05.

Hogy kell helyesen írni: gyermekvállalási hajlandóság-mutató?

aztán, azután

2014.06.05.

Az aztán, illetve az azután helyes használatáról szeretnék érdeklődni. Van-e köztük jelentésbeli különbség, ill. melyiket kell alkalmazni az alábbi mondatokban: Először énekel, az(u)tán elhallgat. Ebből az(u)tán könnyen belátható, hogy…

trianoni megemlékezés

2014.06.04.

Trianon-megemlékezés vagy trianoni megemlékezés?

Infó

2014.06.04.

Hogyan használjuk egy portál nevét, ha nem doménnévszerűen írjuk, tehát a „www.” és a „.hu” stb. nincs feltüntetve? Xxxinfo vagy Xxxinfó?

látszik – látszódik

2014.06.04.

Bántja a fülemet a látszódik igealak, melyet mind többet hallok a „látszik” helyett. Pl. a felirat jól látszódik – és nem: jól látszik. Szerintem a látszik pontosan ugyanazt jelenti, mint amit a látszódikkal igyekeznek kifejezni…

több személyzet

2014.06.04.

Helyes-e az a kifejezés, hogy „több személyzet”? Pl.: Több személyzetre lesz szükség. (Olyan jelentésben, hogy pl. több szakácsra és takarítóra.) Nekem furcsán hangzik.

nyugatnémet

2014.06.04.

Hogy írjuk a nyugatnémet szót?


minisztériumok neve

2014.06.03.

A minisztériumok megnevezésénél mikor kell kisbetűvel és mikor kell naggyal írni az adott minisztériumot? Pl. Ukrán Belügyminisztérium vagy ukrán belügyminisztérium, illetve Ukrajna Belügyminisztériuma vagy Ukrajna belügyminisztériuma?

minthogyha

2014.06.03.

Hogyan írjuk: mint hogy ha vagy „minthogyha?

chardonnay

2014.06.03.

A chardonnay borfajtának nincs, esetleg nem lesz magyarul jól olvasható neve, mert hogy egy személy nevéből ered?

több mint hiba

2014.06.03.

A több mint hiba fordulatban szükséges-e vesszőt használni a mint előtt?

ötvös iparművész

2014.06.03.

Hogyan kell írni az „ötvös iparművész” megnevezést (kötőjellel is szokták használni), amennyiben az az ötvös szakirányon végzett iparművészt jelöli.

abúzus, abuzál

2014.06.03.

Hogyan használjuk helyesen az abúzus szót. Valaminek az abúzusa vagy valaminek az abuzálása?

főnévi igenév egyeztetéses ragozása

2014.06.03.

Melyik a helyes/elfogadható mondat? 1. A falapoknak meg kell felelni a műszaki követelményeknek. 2. A falapoknak meg kell felelniük…

idézőjel

2014.06.03.

Ha egy szöveget fordítok, és idézőjelben van egy szó, akkor a lefordított szövegnél a magyar ragot helyesen a idézőjelen belülre, vagy kívülre tesszük? Pl.: Ezt „biodiverzitásnak” is nevezik. Vagy: Ezt „biodiverzitás”-nak is nevezik.

meg- és letelepedik

2014.06.03.

Miben különbözik: megtelepedik és letelepedik?

címzés

2014.06.03.

Ha levelet szeretnénk írni egy intézetnek (a Nemzeti Művelődési Intézetnek, a Nemzeti Örökség Intézetének stb.), de nem tudjuk, hogy ki fogja elolvasni a levelet, akkor kinek kell címezni? Helyes, ha az intézetnek címezzük: Nemzeti Művelődési Intézet, Tisztelt Nemzeti Örökség Intézete stb.?

városrész- és lakótelepnevek

2014.06.03.

A városrészek, lakótelepek helyesírásában nagy ingadozást látok: Akadémiaújtelep, Szent Lőrinc-telep, Lónyaytelep, József Attila-lakótelep, Kossuthtelep stb. Van közöttük 8 szótagos többszörös összetétel, melyet mégis kötőjel nélkül írunk, tulajdonnévi előtagú, melyet kötőjellel írunk, de olyan is, amelyet nélküle. Aztán itt van pl. Szentistvánbaksa, amely nem lakótelep ugyan, de mégis településnév. Mi a szabály?
Hogy kell írni, hogy: Vasutastelepülés, hogyan kellene írni?

csütörtök, 20 óra

2014.06.03.

Ha csak ennyit írok: csütörtök 20.00 óra – a nap és az óra közé kell írásjel?

nemzeti összetartozás napja

2014.06.03.

Nemzeti Összetartozás Napja:így írjuk vagy mind a három szót kisbetűvel?