e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

idézőjel

2014.09.11.

Melyik változat a helyes? „Societas Comparationis Litterarum Universarumot” vagy a „Societas Comparationis Litterarum Universarum”-ot; „homo monarchikust” vagy „homo monarchikus”-t?

az Antarktisz

2014.09.10.

Egy nyelvtanulást segítő oldalon merült fel egy kérdés. Különbözőképpen láttuk az „Antarktiszra utaztam” mondatot. Van, akinek a nyelvérzéke azt diktálta, nem kell az Antarktisz elé névelő, szerintem kellene. Mi az oka, hogy az Antarktiszt nem a többi földrész mintájára kezeljük?

tanórák neve

2014.09.10.

A következő tantárgyak óraként leírt elnevezésére lennék kíváncsi: művészettörténet óra, tőzsdei árfolyamelemzés óra, matematikai analízis óra, pénzintézeti alapműveletek óra.
A mozgószabály használatát tartanám követendőnek, de leírva kissé túlzásnak tűnik pl. a matematikaianalízis-óra…

Szent Korona

2014.09.10.

A Szent Korona nagy kezdőbetűkkel írandó. Mégis nem kellene-e kis kezdőbetűkkel írni:
„az a személy, aki a magyar Szent Korona egységes és egyenlő jogú tagokból álló testéhez tartozik…”

pedagógiai

2014.09.10.

Milyen tagolást javasolnak a következő megnevezésekhez: pedagógiai szakszolgálati szakmai hálózat. Az első két tagot kötőjellel vonnám össze. Esetleg az eredeti, kötőjel nélküli formában is helyes lehet?

városvédő és -szépítő

2014.09.09.

Szükség van-e a „Városvédő és -szépítő Egyesület Kisújszállás” nevében a kiskötőjel használatára?

múlt-jelen-jövő

2014.09.09.

Gyönyörködtek a látszat-álom-valóság karusszeljében, az idő természetes hármassága (múlt-jelen-jövő). Hogy kell három szót összekapcsolni?

nyomonkövethetőség

2014.09.09.

Képző(k) hatására előfordulhat, hogy egybeírjuk: nyomon követhetőség, nyomon követhetőséget?

hotele ~ hotelje

2014.09.09.

Hoteleink vagy hoteljeink? A számítógépes helyesírás-ellenőrző program aláhúzza a j nélküli alakot.

helynevek toldalékolása

2014.09.09.

A minap az egyik felső-bodrogközi kisközségben a következő eseményről tudósítottak: „Átadásra került a Borudvar Kisgéresen”. Kisgéres, Szlovákiában található kisközség. A ragozás fenti formája sokaknak szemet szúrt, miszerint helyesen így kellett volna írni: „Átadásra került a Borudvar Kisgéresben”. (További települések: Perbenyík, Őrös, Véke, Lelesz, Tiszacsernyő, Kisújlak, Szomotor, Bodrogszerdahely, Királyhelmec stb.). Hogyan ragozzuk helyesen a fenti helyneveket?

két – kettő

2014.09.09.

Hol és melyik szabályzatban találhatjuk meg az ehhez a cikkhez tartozó szabályt: kétezer – kettőezer: http://www.e-nyelv.hu/2014-02-17/ketezer-kettoezer/

Big Data

2014.09.08.

Az üzleti, informatikai hívószóként használatos big data (vagy Big Data) kifejezést miként kapcsoljuk más szavakhoz, kifejezésekhez. Pl.: bigdata-szolgáltató, bigdata-megoldás, vagy Big Data-szolgáltató, Big Data-megoldás, esetleg „Big Data” megoldás, „Big Data” szolgáltató.

elíztelenedik

2014.09.08.

Létezik-e olyan ige, hogy elíztelenedik? Például: A kolbász a hűtőben való hosszú tárolás hatására elíztelenedik.

kiállítási központ

2014.09.08.

A kiállítási központok és stadionok helyesírásával kapcsolatos a kérdésem. Ha egy konkrét stadionról vagy kiállítási központról van szó, akkor nagybetűvel írjuk? Tehát például a madridi IFEMA az IFEMA Kiállítási Központ vagy IFEMA kiállítási központ? Igen nehéz eldönteni, hogy ez intézmény-e vagy sem.

Szabó-kiadás

2014.09.08.

Ha Szabó Béla megjelenteti saját írását, a könyv Szabó-kiadás vagy Szabó kiadás?

Petőfi Sándor-kötet

2014.09.08.

Miképp írjuk? Petőfi Sándor-kötet vagy Petőfi Sándor kötet?

Andrejnak, Andrejnek

2014.09.07.

Andrejnek vagy Andrejnak?

illik, illeszkedhet

2014.09.06.

Helyes-e az „illhet” alak például ilyen megfogalmazásban: Ez a forma illhet az ön által választott tartalomhoz. Az én fülemnek nagyon szokatlan.

székely magyar, székely-magyar

2014.09.06.

Érvényesül-e valamiféle mozgószabály, ha nagykötőjellel kell összekapcsolnunk egy szót egy kétszavas szerkezettel. Pl.: a magyar és a székely magyar összekapcsolása nagykötőjellel.
magyar—székely magyar vagy esetleg magyar—székelymagyar

idézőjelek

2014.09.06.

1. Egy mondat elején és végén egy ilyen nyílszerű jel található:>> <<. Tehát: >> mondat<<. Mit jelent ez a jel, és ez szavaknál is előfordulhat?
2. Egy mondat elejének és végének felső sarkában két kis vessző van. PL.: ’mondat’. Mit jelent ez? Mondat és szó esetében ugyanaz?