e-nyelv.hu

Nyelvi tanácsadás

bizonyításiindítvány-tételi határidő

2014.01.18.

A „bizonyítási indítvány tételi határidő”
leírva hogyan helyes? Szüksége-e bele kötőjel, vagy sem? Ha igen, hova?

szakillusztrációk

2014.01.18.

Hogyan írandó: szak illusztrációk?

kardvívócsapat, tőrvívócsapat

2014.01.18.

Hogyan írjuk: kardvívócsapat és tőrvívócsapat?

gazdag paraszt

2014.01.18.

A szegényparaszt mintájára a gazdagparaszt egybeírható-e?

Blu-ray-n, Blu-rayn, Buddy Guyjal

2014.01.17.

Buddy Guy-jal vagy Buddy Guyjal, Blu-ray-en vagy Blu-rayen?

mozgólaboratórium, indítójármű

2014.01.17.

Egybeírva és két szóban feltüntetve is látom a következőket: mozgó laborítórium és indítójármű. Melyik a megfelelő leírási forma?

menyasszonyiruha-szalon

2014.01.17.

A menyasszonyiruha-szalon vagy menyasszonyi ruhaszalon a helyes leírás?

célravezetés

2014.01.17.

Hogy írjuk helyesen: célravezetés? Egybe vagy külön?

pénzügyi és adósságválság

2014.01.16.

A következő szóösszetétel helyesírására lennék kíváncsi: pénzügyi- és adósságválság.

elválasztás

2014.01.16.

Hogyan szótagoljuk:oxigén, edző, Aurél, aula, autó?

lovaspálya, lovascipő

2014.01.16.

Kedves Tanácsadó!

Azt szeretném megtudni, hogy a lovas oktatási központ hogyan írandó, illetve maga lovas jelzőre milyen szabályok vonatkoznak pl. lovas oktató, ~oktatás, ~pálya, ~cipő, ~edző stb.első generációs

2014.01.16.

Hogyan helyes: elsőgenerációs vagy első generációs.


akadémián, akadémiában

2014.01.16.

Melyik változat helyes: „Nyelvoktatás a kereskedelmi akadémiában” vagy „Nyelvoktatás a kereskedelmi akadémián”?

fáraókori

2014.01.16.

A császárkor, császárkori Róma kifejezések létezők, és találkoztam már velük, de most azt olvastam, hogy fáraókori Egyiptom. Az előző mintájára lehet ezt is létező és egybeírható kifejezésnek venni?

vesszőhasználat többszörös jelzők között

2014.01.16.

Ön használna itt vesszőt?
– éjszakába nyúló, írói szárnypróbálgatás
– éjszakába nyúló írói szárnypróbálgatásegyénivállalkozóiigazolvány-igénylés

2014.01.16.

egyéni vállalkozói igazolvány igénylés

Münchhausen báró

2014.01.15.

A nagyotmondó Münchausen báró nevének helyesírására létezik-e magyar szabály vagy szabvány? Az OSZK katalógusában tárgyi melléktételként szerepel az egykor élő személy neve két h-val: Münchhausen, Karl Friedrich Hieronymus (1720-1797). A katalógusban szereplő könyvek magyar címei egy h-val írják a nevet, az eredeti forrásokon két h-val szerepel. A konyvtar.hu keresőjébe beütve a nevet szintén kétféle módon szerepel. A történetet feldolgozó filmek címei is változatos képet mutatnak. Vajon miért alakult ki ez a felemás gyakorlat? Lehet-e, kell-e ezt az írásmódot szabályozni?

űrexpó

2014.01.15.

Ha egy kiállítás megnevezésében nem a magyar kifejezést, hanem az idegen eredetű expo szót használják, akkor összetételben hogy helyes íni: Űr Expo vagy Űrexpo.

minimumösszeg

2014.01.15.

Az a banki kifejezést, hogy „minimumösszeg” helyesen egybe kell írni, ugye?

kelleni fog

2014.01.15.

A kérdésem az, hogy létezik-e, helyes-e a következő: kelleni fog?