e-nyelv.hu

Kiadványaink

Balázs Géza, Minya Károly (szerk.)

Nyelvi esszék

Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter Kft.

2016, Budapest

158 old.

Bolti ár: 1500 Ft


A magyar irodalomban és sajtóban az esszé tudományos alapokon álló, ám művészi igényű, egyéni hangvételű írás (ritkább esetben: tanulmány), alapvetően gondolkodásra serkentő, ismeretterjesztő műfaj.  

Balázs Géza

Nyelvi barangolások

Cédrus Művészeti Alapítvány, Napkút Kiadó

2016, Budapest

204 old.

Bolti ár: 1990 Ft

Irodánkban: 1590 Ft


Kilencvenkilenc úti cél

Balázs Géza, Takács Róbert

Körbejárt Föld

ASZ, MNYKNT, Inter

2017, Budapest

262 old.

Bolti ár: 5900 Ft

Irodánkban: 4000 Ft


Kulturális utazások a napsütötte sávban

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.)

Generációk nyelve

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT

2016, Budapest

455 old.

Bolti ár: 3000 Ft


A nemzedékkutatás elsősorban szociológiai, demográfiai terület. Másodsorban: szociálpszichológiai. Most nyelvészek láttak hozzá, hogy nemzetközi minták nyomán megvizsgálják a magyar társadalom nemzedéki (generációs) állapotát. Nyelvében él a nemzet, ezt jól tudjuk, de nyelvében él egy-egy nemzedék is, s ezekről a nyelvváltozatok finom elemzésekor gyakran elfeledkezünk. Sokkal jobban érdekelt bennünket a nyelvjárás, a regionális köznyelv, a szaknyelvek, esetleg még az etnolektusok is, mint a társadalmi nyelvváltozatok közé sorolható: nemzedéki nyelvváltozatok.

Balázs Géza (szerk.)

A péceli kiskastélyos világ

IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság

2016, Budapest

154 old.

Bolti ár: 1500 Ft


Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok. Elsőként az éppen 200 éve ezelőtti Felelet a Mondolatra röpirat kapcsán igyekszünk feltárni az akkori szereplők magatartását, megrajzolni arcképét.

Balázs Géza (szerk.)

Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015

Inter Kft.

2016, Budapest

252 old.

Bolti ár: 2900 Ft


Bár lennének arra hivatott, államilag támogatott szervezetek, a 2000-ben megalakult Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport úgy határozott, hogy ötévente kiad egy jelentést a magyar nyelv állapotáról. A 2005-ös, 2010-es jelentést követi kötetünk, amelyben a mai magyar nyelv nyelvtanáról, szavairól, nyelvi hagyományairól, szokásairól, divatairól adunk látleletet. Közreadjuk a 2010–2015 közötti új szavakat és kifejezéseket, valamint ugyancsak ennek az időszaknak az év szavait, antiszavait, ifjúsági szavait és költői szavait. Bemutatjuk a 2015-ben megjelent új helyesírás legfontosabb változásait.

Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatok és (inter)diszciplínák

INTER – Magyar Szemiotikai Társaság

, Budapest

242 old.

Bolti ár: 2000 Ft


Kötetünk a 2013 és 2014 évi konferenciák anyagát, valamint a hálózatkutatás magyarországi eseménytörténetének egy szeletét bemutató eseménytörténetet tartalmazza, kapcsolódva a már megjelent korábbi kötetekhez.

 

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Udvariasság

Magyar Szemiotikai Társaság

2016, Budapest

252 old.

Bolti ár: 2800 Ft


Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza (szerk.)

Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában

Anyanyelvápolók Szövetsége – IKU – Inter Kft.

2016, Budapest

116 old.

Bolti ár: 1450 Ft


A fél évszázados magyar nyelv hete történetének áttekintése és megírása nem pusztán emlékezés, emlékállítás. Fontos a magyar nyelvművelés történetének dokumentálása szempontjából.

Balázs Géza

Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás kisszótára 1990-2016

Inter Kft.

2016, Budapest

124 old.

Bolti ár: 1000 Ft


A kisszótár mintegy 2000 szót foglal magában: a rendszerváltás és az azóta eltelt negyedszázad új szavait, kifejezéseit tartalmazza. A gyűjtés tallózó módon a közbeszédben, különösen a sajtóban előforduló, föltűnő új nyelvi jelenségeket szótározza.