e-nyelv.hu

Kiadványaink

Egri Dorottya – Horváth Éva

Irodalmi kvízkönyv érettségizőknek

Inter–IKU

2019, Budapest

168

Bolti ár: 1900 Ft


A Magyar nyelvtani kvízkönyv után egy újabb szerzőpáros a középiskolai irodalom-tananyagot dolgozta fel az előbbihez hasonlóan 10 × 50 darab feleletválasztós kérdéssel, valamint a hozzájuk tartozó megoldókulccsal. A témakörök a legnagyobb stíluskorszakokat mutatják be, így az antikvitástól egészen a posztmodernig kalauzolnak bennünket az alkotók. Ezenkívül az utolsó két fejezetben a populáris irodalommal, a társművészetekkel és […]

Büky László

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

Magyar Szemiotikai Társaság

2019, Budapest

212

Bolti ár: 2500


Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott. A Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (Akadémiai Kiadó, 1989) indította e munkákat, majd a Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében (Szegedi Egyetem, 2011) című kötetében […]

Halmai Tamás

Hűség a változáshoz

Interkulturális Kutatások Kft.

2019, Budapest

124

Bolti ár: 1000 Ft


A talán, a között, a mintha nyelvi-szellemi hálózata. A kérdések és a feltételes mód tapintatos bizonytalansága. Megkapaszkodni (és/vagy elakadni) a pillanatban. Tárgyak, növények, állatok létformáit fürkészni – de nem szemmel. Az énben lakó idegen. Az univerzum, mely fölöttünk feszül, de magunkbanismerünk esszenciájára. A kihagyásos versbeszéd hézagmentessége. A rendszert nem igénylő rend alakzatai. A metafizika – […]

Halmai Tamás

Nikla és Dardzsiling között

Interkulturális Kutatások Kft. (IKU)

2019., Budapest

108

Bolti ár: 1000 Ft.


33 verselemzés
Bő évtizeddel hasonló műfajú kötete (Versnyelvtanok, 2008) s szűk esztendővel Fodor Ákos-értelmezései (Versmeditációk, 2018) után Halmai Tamás újra verselemző kisesszéket gyűjtött egybe.

Adamikné Jászó Anna

Stilisztikai kisszótár

Interkulturális Kutatások Kft. (IKU)

2019, Budapest

256

Bolti ár: 2000 Ft


Bár több stilisztikai tankönyv van, a legújabb, retorikai megalapozottságú stilisztikai kutatások nem épültek be az oktatásba, a köztudatba.

Papp Andrea

Félpercesek

Inter-IKU

2018, Budapest

152

Bolti ár: 1000 Ft


Félperces: a kor igénye, egyúttal nőiesen érzékeny forma.

Beke József

Bánk bán szótár

ASZ

2019, Budapest

Bolti ár: 3000 Ft

Irodánkban: 2600 Ft


Nagy nemzeti drámánk, Katona József Bánk bánja (1819) középiskolai tananyag.

Balázs Géza -- Minya Károly (szerk.)

Diáknyelv — diákszótár

ASZ

2018, Budapest

Bolti ár: 1500 Ft


Diáksóder. Hogyan beszél ma az ifjúság? (1995) – Diáksóder 2 (2008)…

Balázs Géza -- Minya Károly -- Pölcz Ádám (szerk.)

Az idő szemiotikája

MSZT

2018, Budapest

Bolti ár: 2800 Ft


Az emberiség az időtlenségből jön, majd aprólékosan, sőt körülményesen beosztja az időt, időfüggővé válik, naptárt, órát készít, láthatóvá teszi az időt, s napjainkban mintha egy újabb időtlenség, „széles jelen” felé haladna az informatika jóvoltából.

Hujber Szabolcs -- Pölcz Ádám (szerk.)

Beszédnemek — nemek beszéde. Retorika a reformációtól napjainkig

MNYKNT -- ELTE TÓK

2018, Budapest

228 old.

Bolti ár: 2200 Ft

Irodánkban: 2200 Ft


Az 1999 óta megrendezett felsőoktatási Kossuth-szónokverseny retorikai konferenciái a klasszikus retorika legkülönbözőbb témáit érintették: bemutató beszéd, törvényszéki beszéd, politikai beszéd, retorika és a testbeszéd, retorika és az érvelés, egyházi retorika, médiaretorika stb.
korrektor verseny