e-nyelv.hu
Minya Károly

Minya Károly

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

Stetson-kalap

2019.10.16.

jó hangú

2019.10.16.

birtokos személyjelek egyeztetése

2019.10.16.

pilatesoktató, piláteszoktató

2019.10.16.

hazardőr

2019.10.16.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

lágymű

jelmű

kódréteg


Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny

2019. okt. 18--20. 

Sátoraljaújhely

47. alkalommal

Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

Büky László

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

Magyar Szemiotikai Társaság

2019, Budapest

212

Bolti ár: 2500


Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott. A Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (Akadémiai Kiadó, 1989) indította e munkákat, majd a Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében (Szegedi Egyetem, 2011) című kötetében […]
Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott. A Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (Akadémiai Kiadó, 1989) indította e munkákat, majd a Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében

(Szegedi Egyetem, 2011) című kötetében annak a Weöres Sándornak is tanulmányozta költői nyelvét, aki már ‒ mint mások szintén ‒ Füst Milántól (is) tanulták a versalakítás módját.

A tizennyolc tanulmány Weöres Sándor költői nyelvének nyelvtechnológiai kérdéseivel foglalkozik főként stilisztikai, szemiotikai és szövegnyelvészeti szempontból. A tanulmányok sora a költő olyan verseire épül, amelyek különösségük folytán kevésbé kaptak elemzést, érdeklődést.
Az első rész, A költői mesterség forrásaiból című bemutatja, miként él a pályakezdő költő a lírai előzményekkel (Levél a téli pusztából ‒ Füst Milánnak). Ez a korábbi Füst Milán-kutatásokat hasznosítja.

A második csoportban Weöres versalkotási eljárásaival tíz dolgozat foglalkozik. Egy-egy költemény kapcsán a szabálytalanság rendszere (Disszonancia), a nyelvi anyag összetartása (Gravitáció), a versszöveg építésrendszere (Téma és variáció), az írástechnika lehetőségei („Tenger

felhő csillag szántás”), az érthetetlenség érthetősége (Táncdal) az elemzések tárgya. A tanulmányok nyelvi-grammatikai, szövegnyelvészeti, szemiotikai, stilisztikai és zenei szempontok érvényesítésével készültek.

A harmadik tanulmányegyüttes a versírás nyersanyagait, így Weöres szóhasználatának egyes különösségeit tárgyalja. Cserkesz (jaman), a költő szerint germán odda, azután ógörög (mantika téni katá; thalatta), szanszkrit (Om vá! om vá! nidhájó vá! om vá!) elemek mellett több, a költő által is létrehozott szó vagy szövegmetszet stiláris, etimologikus magyarázataira kerül sor (mécs, varancsica). Az effélék mellett a (pesti) szleng fölhasználása szintén elemezve van ( falramászott fogkefe).

Függelékkel zárul a kötet: a költő életének egyik epizódjával, ez a tanulmányok szerzőjének személyes élményén alapul: Weöres nagykanizsai útjáról számol be (Weöres Sándor és a zalai postatisztviselő). A költő mint ember jelenik meg egy anekdotikus történetben.

Büky László korábbi könyveinek kutatásmódszere(i)vel is él összegyűjtött Weöres-tanulmányaiban, itteni egyesítésük kiegészül

azokkal az érintkezési pontokkal, amelyek mintegy magyarázzák egymást, illetőleg más Weöres-szövegműveket. Ezt a részletes szakirodalmi hivatkozások jól jelzik az olvasónak, akit az utalások a tárgyban és módszerben tovább viszik.

A tanulmányok az elmúlt bő évtized alatt születtek, lektorált nyelvészeti és irodalmi folyóiratokban jelentek meg itthon, Kolozsvárt,Nyitrán.

A kötet a felsőoktatás minden szintjén használható jelentéstani, stilisztikai, szövegtani, irodalomtudományi tanulmányok kiegészítésére és elmélyítésére, valamint a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat a hazai tudományosság képviselői mellett.

 

 

A kiadvány megvásárolható itt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra
korrektor verseny