e-nyelv.hu
Mayer Péter

Mayer Péter

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vesszőhasználat

2019.02.15.

nem kettősség

2019.02.15.

csak tudat

2019.02.15.

ifjúházas-kölcsön

2019.02.15.

magánűrkutatási vállalkozás

2019.02.15.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

füvész, füves

2019. 02. 10.

A fű és a fűvész hosszú ű, a füves miért nem?

A helyes írásmód: füvész, füves (Magyar helyesírási szótár, 189. oldal). Az AkH. 27. a) szabálypontja a következőképpen szól: Számos szó a toldalékos alakok többségében megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát, és csak néhány származékban váltja rövidre. Például: zsír, zsírt, zsíros, de: zsiradék; húsz, húszat, húszan, húszas, de: huszadik, huszad, huszon-; tíz, tízet, tízen, tízes, de: tizedik, tized, tizen-; ír, írok, írás, írat (ige), de: irat (főnév), iroda, irodalom; úszik, ússzon, úszkál, de: uszály, uszoda, uszony; bújik, bújjon, bújócska, bújtat, de: bujkál, bujdosó; hűl, hűlt, hűlve, de: hüledezik; tűr, tűrt, tűrj, de: türelem, türtőztet. (MKné)
vissza a főoldalra
korrektor verseny