e-nyelv.hu
Mayer Péter

Mayer Péter

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vesszőhasználat

2019.02.15.

nem kettősség

2019.02.15.

csak tudat

2019.02.15.

ifjúházas-kölcsön

2019.02.15.

magánűrkutatási vállalkozás

2019.02.15.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

bő + szél

2018. 02. 12.

Általában a vitorlázók, hajózók használják a bőszél, bőszelezni, bőszelezés kifejezést. Ez vajon helyes így, egybeírva, csakúgy, mint a félszél vagy a hátszél szó, vagy inkább kettőbe írandó?

Habár nem vagyok szakavatott a vitorlások/hajósok szaknyelvében, nem igazán látom indokoltnak egybeírni a bő szél szavakat. A hátszél és a félszél jelentéssűrítő szóösszetétel, előbbi a hátulról, utóbbi pedig az oldalról érkező szél(lökés) jelentését tömöríti. Ha van arra bármiféle magyarázat, hogy a bő + szél tagok együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének együttese, akkor természetesen egybeírhatjuk őket.
Ha a különírást vesszük alapul, a további kérdéses alakokat – az AkH. 127. pontja szerint – akkor is egybe kell írnunk, hiszen több képző is fellelhető bennük (bőszelezni: a -z igeképző + a -ni főnéviigenév-képző; bőszelezés: a -z igeképző + az -és főnévképző). Javaslataim tehát: bő szél, bőszelezni, bőszelezés. (MP)vissza a főoldalra
korrektor verseny