e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

libidó

nemizésvágy

kéjvágy

vágyszint


A titok szemiotikája

2018. szept. 28--30.

Eger

17. Semiotica Agriensis, Magyar Szemiotikai Társaság

46. Édes anyanyelvünk verseny

2018. okt. 11--14.

Sátoraljaújhely

19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny

2018. nov. 9--10.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40., 200-as terem)

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság

mutat-> mutasd, pusztít-> pusztítsd

2017. 10. 12.

Miért mutat-> mutasd, lát-> lásd, etet -> etesd, de közben fordít-> fordítsd, pusztít-> pusztítsd. Vagyis pontosan milyen szabály alapján van vagy nincs t.

A mutat, etet, lát ige többalakú igető, úgynevezett t-s változatú, ami azt jelenti, hogy bizonyos alakokban a t helyére az s lép. Ehhez járul a -d, ami az egyes szám 2. személyű igerag, a felszólító mód jele pedig úgynevezett zéró morféma. A fordít, pusztít ige egyalakú igető, azaz nem változik, ehhez járul az a -s, a felszólító mód jelének alakváltozata, valamint a -d az egyes szám 2. személyű igerag.
(MK)
vissza a főoldalra