e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

infinitezimális

iciny

semmihatáros

szimmi


Gátszakadás. A Biblia nemzeti nyelveken

2017. nov. 6. 10.00

1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.

Rendezi: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny

2017. nov. 10-11.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. 123-as terem

„… Az ékesszólás a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója.” (Arisztotelész: Rhetorica ad Alexandrum)

7. magyar nyelv napja

2017. nov. 13. 16.00

Pesti Vigadó Díszterem (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

Ünnepi köszöntő: Maróth Miklós

mutat-> mutasd, pusztít-> pusztítsd

2017. 10. 12.

Miért mutat-> mutasd, lát-> lásd, etet -> etesd, de közben fordít-> fordítsd, pusztít-> pusztítsd. Vagyis pontosan milyen szabály alapján van vagy nincs t.

A mutat, etet, lát ige többalakú igető, úgynevezett t-s változatú, ami azt jelenti, hogy bizonyos alakokban a t helyére az s lép. Ehhez járul a -d, ami az egyes szám 2. személyű igerag, a felszólító mód jele pedig úgynevezett zéró morféma. A fordít, pusztít ige egyalakú igető, azaz nem változik, ehhez járul az a -s, a felszólító mód jelének alakváltozata, valamint a -d az egyes szám 2. személyű igerag.
(MK)
vissza a főoldalra