e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

lágymű

parancsfűzet

célsejt


Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

9. magyar nyelv napja

2019. nov. 13.

Pesti Vigadó, Budapest 

– Kapcsolódó bejegyzések

ledegradál

2015. 02. 14.

A degradál szóban benne van a ” lefokozás”. Mivel nagyon átment a magyar nyelvhasználatba, egyre sűrűbben használjuk “ledegradál” formában, amely nyilvánvalóan túlfokozás, de kíváncsi vagyok, hogy teljesen helytelen-e.

Régi probléma az, hogy az idegen szavak, melyek eredetileg irányt jelölő elemet tartalmaznak, egy idő után felveszik a magyar megfelelőjének az igekötőjét. Gyakran idézett példa erre az invesztál (az előtagja, az -in jelentése: ’be’) és a beinvesztál (befektet). Az export szónak ex-eleme ’ki-’ jelentésű, emiatt tehát nem kívánkozik oda az igekötő.
„Az idegen szavak igekötővel való ellátásában a pontosabb közlésre való törekvés, az expresszivitás kifejezése, más igekötős igék analógiás hatása mellett a szerkezetkeveredésnek is lehet szerepe: exportál × kivisz > kiexportál, invesztál × befektet > beinvesztál, degradál× lefokoz > ledegradál stb., bár ezt kevéssé szokták hangsúlyozni”. (Sinkovics Balázs: Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/828/1/sinkovics_phd_dissz.pdf)
Ha jelentéstanilag vizsgáljuk a szót, nem feltétlenül indokolt az igekötő használata, hiszen a szó már jelentésében is a lefokozásra utal.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny