e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

nőiuralkodó-kép

2019.02.17.

meglehettek

2019.02.17.

szentéletrajz

2019.02.17.

ügynökmúltvád

2019.02.17.

autoetnográfia

2019.02.17.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

vichyi, sydney-i

2014. 09. 05.

Az Osiris szabályzata szerint az egyelemű, y-ra végződő helységnevek esetében, ha az y nem szokatlan betűkapcsolat utolsó betűje, a képzőt kötőjel nélkül kapcsoljuk a szóhoz. Példaként a következő helységnevek szerepelnek: calgaryi, coventryi, vichyi. (275. o.)
Kérdés, hogy ezek a szavak miért számítanak egyeleműnek, a vichyi szó esetében miért nem bonyolult szókapcsolat része az y, illetve a vichyi szó példája alapján Sydney -i képzős alakja miért sydney-i.

A helyesírásban az számít egyeleműnek, hogy egy adott név egy szóból áll. Pl. Budapest – egyelemű földrajzi név, New York kételemű. Calgary, Coventry és Vichy is egyelemű név.
Az y – i probléma: a magyarban is van olyan, hogy az y hangértéke i (Ferenczy – kiolvasva [ferenci]). Emiatt az idegen nevek esetében is megszokott: Vichy neve kiolvasva [visi], a toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz.
Sydney neve kiolvasva [szidni], itt az -ey i hangértéke a magyarban nem megszokott, emiatt kell a kötőjel a toldalékok előtt.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny