e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

parancsfűzet

lágymű

célsejt


Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

9. magyar nyelv napja

2019. nov. 13.

Pesti Vigadó, Budapest 

– Kapcsolódó bejegyzések

Székelytámadt vár

2014. 03. 31.

Hogyan írják helyesen a “székely támadt vár” nevét?

A földrajzi nevek egyik csoportját képezik az építménynevek. Az építményneveken belül a középületnevek, vagyis a templomok, kolostorok, várak nevei, illetőleg ezek részeinek, bástyáknak,
tornyoknak, kapuknak stb. megnevezései közé tartoznak ide (Osiris-helyesírás, 179.).
“A várak írásmódjára azonban a megnevezés nyelvtani felépítésétől függően többféle lehetőség van: Rákóczi-vár (vö. 200), Drégely vára (vö. 202), Cseszneki vár (Osiris-helyesírás, 197).”
“A jelzői szerepű közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelöléseket nagy kezdőbetűvel, az utótagot külön és kis kezdőbetűvel kell írni. A melléknévi származékokban a nagybetű kicsire változik: Cseszneki vár – cseszneki vári, Csonka torony – csonka toronybeli, Erdészeti arborétum – erdészeti arborétumbeli, Löszös hát – löszös háti, Teraszos sík – teraszos síki.”
A javasolt írásmód: Székelytámadt vár
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny