e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

hátramarad

2019.02.20.

szendvicscsomagoló

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

Székelytámadt vár

2014. 03. 31.

Hogyan írják helyesen a “székely támadt vár” nevét?

A földrajzi nevek egyik csoportját képezik az építménynevek. Az építményneveken belül a középületnevek, vagyis a templomok, kolostorok, várak nevei, illetőleg ezek részeinek, bástyáknak,
tornyoknak, kapuknak stb. megnevezései közé tartoznak ide (Osiris-helyesírás, 179.).
“A várak írásmódjára azonban a megnevezés nyelvtani felépítésétől függően többféle lehetőség van: Rákóczi-vár (vö. 200), Drégely vára (vö. 202), Cseszneki vár (Osiris-helyesírás, 197).”
“A jelzői szerepű közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelöléseket nagy kezdőbetűvel, az utótagot külön és kis kezdőbetűvel kell írni. A melléknévi származékokban a nagybetű kicsire változik: Cseszneki vár – cseszneki vári, Csonka torony – csonka toronybeli, Erdészeti arborétum – erdészeti arborétumbeli, Löszös hát – löszös háti, Teraszos sík – teraszos síki.”
A javasolt írásmód: Székelytámadt vár
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny