e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

hátramarad

2019.02.20.

szendvicscsomagoló

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

utalószó alárendelő mondatban

2013. 08. 16.

Az utóbbi évben tűnt fel, hogy a Bíztam benne, hogy…, Ragaszkodik hozzá, hogy… és hasonló kifejezéseket sokszor használják más névmással: Bíztam abban, hogy…, Ragaszkodik ahhoz, hogy… Az “új” formák rendkívül bántják a szememet-fülemet, vélhetően azért, mert eddig csak az elsőként említett formákat halottam, illetve olvastam. (Egyes esetekben, pl. hivatkozással ellátott internetes szövegeknél egyértelműnek tűnik, hogy az angol kifejezést fordítják le angolosan(?), pl. I trust that… – Bízom abban, hogy…)
Van nyelvhelyességi különbség a két forma között? Hogyan lehet őket megítélni?

Az abban, ahhoz ún. utalószók, és az a szerepük a mondatban, hogy a következő tagmondatra irányítsák a hallgató figyelmét, jelentésüket tekintve „üresek”.
A személyes névmások ragozott alakjait is (benne, hozzá) utalószóknak tekintjük a „hogy kötőszós kötött határozói tagmondategyüttesek főmondatában”. (Magyar grammatika, Keszler Borbála szerk., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 477–9.)
Mindkét változat egyformán helyes.

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny