e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

lágymű

parancsfűzet

célsejt


Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

9. magyar nyelv napja

2019. nov. 13.

Pesti Vigadó, Budapest 

– Kapcsolódó bejegyzések

utalószó alárendelő mondatban

2013. 08. 16.

Az utóbbi évben tűnt fel, hogy a Bíztam benne, hogy…, Ragaszkodik hozzá, hogy… és hasonló kifejezéseket sokszor használják más névmással: Bíztam abban, hogy…, Ragaszkodik ahhoz, hogy… Az “új” formák rendkívül bántják a szememet-fülemet, vélhetően azért, mert eddig csak az elsőként említett formákat halottam, illetve olvastam. (Egyes esetekben, pl. hivatkozással ellátott internetes szövegeknél egyértelműnek tűnik, hogy az angol kifejezést fordítják le angolosan(?), pl. I trust that… – Bízom abban, hogy…)
Van nyelvhelyességi különbség a két forma között? Hogyan lehet őket megítélni?

Az abban, ahhoz ún. utalószók, és az a szerepük a mondatban, hogy a következő tagmondatra irányítsák a hallgató figyelmét, jelentésüket tekintve „üresek”.
A személyes névmások ragozott alakjait is (benne, hozzá) utalószóknak tekintjük a „hogy kötőszós kötött határozói tagmondategyüttesek főmondatában”. (Magyar grammatika, Keszler Borbála szerk., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 477–9.)
Mindkét változat egyformán helyes.

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny