e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

hátramarad

2019.02.20.

szendvicscsomagoló

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

tulajdonnév és köznév kapcsolata

2012. 10. 11.

Arról szeretnék kérdezni, hogy mikor kapcsolódnak a tulajdonnevekhez kötőjellel a köznevek. Konkrét példáim közt vannak egy és több elemű (Beatrice, Kollektív Stúdió, Dr. Zalka) és mozaikszóból álló (FMK) tulajdonnevek. Az utótagok a következők: díj, koncert, plakát, tag, jelenet, sorozat, kiállítás, est, tanulmány, fellépés, együttes, rajongó. Mikor kerülhet a két tag közé kötőjel? — az összes utótagnál szükséges a megoldás! Az AkH 140-es pontja nem nyújtott elég támpontot nekem ehhez.

A tulajdonnevek, illetve a mozaikszók és a hozzájuk kapcsolódó utótagok közé akkor kell kötőjelet tennünk, ha a két szó valamilyen jelöletlen viszonyban (ez általában birtokviszony) áll egymással, illetve jelentéstömörítő összetételt alkot. Az Ön által kérdezett elő- és utótagok mindegyikére igaz ez az állítás, így a helyes alakok mind kötőjelesek: Beatrice-koncert, Kollektív Stúdió-est, Dr. Zalka-fellépés, FMK-plakát stb.

Az AkH. 140/a. pontja azokra az esetekre vonatkozik, amelyekben minőségjelzős viszony van a tulajdonnév és a köznév között; ezeket különírjuk. Tipikusan ilyenek a márkanevek és a típust jelölő szavak kapcsolatai (BMW autó, Tomi mosópor), illetve a Mari néni, Benedek család, Kovács doktor stb. alakulatok.

(KJ)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny