e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

hátramarad

2019.02.20.

szendvicscsomagoló

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

több birtokos – egy-egy birtok

2011. 12. 14.

Miképpen helyes: “A föld népeinek kultúráját meg kell őriznünk.” vagy “A föld népeinek kultúráit meg kell őriznünk.”? Az első esetben úgy hangzik, mintha egyetlenegy kultúrája volna a föld népességének, a második esetben meg úgy is érthető, hogy egy-egy nép több kultúrával bír.

Két korábbi válaszunkat idézem:

A birtokos személyjelek egyeztetéséről a Nyelvművelő kéziszótár idevágó része a következőket írja: Ha több 3. személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk: lemásolta a könyvek címét (nem pedig: címeit). […] Előfordulhat azonban, hogy ez félreérthető. Ilyenkor vagy több birtokra utaló személyjelet alkalmazzunk (pl. a temetésen megjelentek koszorúi elborították a sírt), vagy ha mód van rá, illetve ha szükséges, valami egyéb, egyértelműbb megoldást keressünk. A magyar hagyománynak jobban megfelelő „Az urak eljöttek feleségükkel.” forma helyett ezért — ez utóbbi szemléletet követve — választhatjuk „Az urak feleségestül jöttek.” változatot is (l. http://www.e-nyelv.hu/2011-09-28/birtokos-szemelyjelek-egyeztetese-5/).

Hasonló a Magyar nyelvhasználati szótár álláspontja is, amely ezt írja: Ha több harmadik személyű birtokoshoz is egy-egy birtok tartozik, a birtokszót egyes és többes számban is használhatjuk. Mivel a magyar nyelv kedveli az egyes szám használatát, az egyes számú alak sem hibáztatható: „Az osztályok elindultak termük felé” (Balázs Géza–Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007: 39). (L. http://www.e-nyelv.hu/2010-10-03/egyes-szam-kedvelese/.)

A fentiek alapján tehát mindkét változat elfogadható, de az egyes számú alak a hagyományos: “A föld népeinek kultúráját meg kell őriznünk.”

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny