e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

nőiuralkodó-kép

2019.02.17.

meglehettek

2019.02.17.

szentéletrajz

2019.02.17.

ügynökmúltvád

2019.02.17.

autoetnográfia

2019.02.17.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

megszólítások kezdőbetűje

2011. 11. 15.

Van-e valamiféle álláspont arra vonatkozóan, hogy ha egy konferenciáról készül könyv, a főbb előadások gyűjteményéből, akkor a szövegek elején lévő megszólítások, valamint a kiszólások, mint pl. Önök – ezek kis- vagy nagybetűvel írandók? Pl.: “Főtisztelendő püspök atya, ombudsman úr, főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, résztvevők! Tisztelettel köszöntöm Önöket R. M. nemzeti erőforrás miniszter úr nevében….” – ebben az esetben mi az, amit valójában nagy betűvel kellene írni? Végig a szövegben ugyanúgy kell írni, vagy a köszöntésnél eltérő? Vagy egész egyszerűen minden kisbetű, tekintve, hogy nem levélről van szó, csak egy konferencia-előadás kiadásáról?

Valamint nem tudom, kell-e vesszőt tenni az “az” elé azokban az esetekben, mint amit a következő mondatok példáznak:
“… és az első mondat, az a kimentésé, hiszen….”
“… és ebben a definícióban az egyik legfontosabb mondat, az magának az értékválasztásnak a mondata”

Egy konferenciáról készülő könyv esetére ugyanazokat a szabályokat javaslom, mint amelyek a levelek és hivatalos iratok írásmódjára vonatkoznak.
A megszólításban az első szón és a tulajdonnévi tagokon kívül a tisztelet jeleként nagybetűvel kezdjük a többi főnevet is, például: Főtisztelendő Püspök Atya, Ombudsman Úr, Főigazgató Úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! (A melléknév és a kötőszó már kis kezdőbetűs.)
A szövegben a személyes névmást kétféleképpen írhatjuk: Tisztelettel köszöntöm Önöket / önöket R. M. nemzeti erőforrás miniszter úr nevében. A szövegen belül a több főnévből álló megszólításoknak csak az első szavát szokás nagybetűvel kezdeni, például: Felkérem a Főigazgató urat a beszéd megtartására.

A kérdezett mondatokban nem teszünk vesszőt az “az” elé, sőt felesleges az “az” használata:
“…és az első mondat (az) a kimentésé, hiszen…”;
“…és ebben a definícióban az egyik legfontosabb mondat (az) magának az értékválasztásnak a mondata”.

A “nemzetierőforrás-miniszter” szó írásmódjáról szól egy korábbi válaszunk:
http://www.e-nyelv.hu/2011-06-17/nemzetieroforras-miniszter/ .
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny