e-nyelv.hu
Mayer Péter

Mayer Péter

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vesszőhasználat

2019.02.15.

nem kettősség

2019.02.15.

csak tudat

2019.02.15.

ifjúházas-kölcsön

2019.02.15.

magánűrkutatási vállalkozás

2019.02.15.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

úgy…, mint… ~ mind…, mind…

2011. 03. 05.

Helyes-e az “úgy/mint” kötőszavak mellérendelő (a “mind/mind”-hez hasonló) használata?
Pl. Amit tett, az helyteleníthető úgy szakmai szempontból, mint erkölcsileg.
(Az eredeti, kifogásolt előfordulás egy szóban elhangzott, hosszú körmondat két felét kapcsolta össze.)

Több szótár, nyelvkönyv alapján a következő foglalható össze:
Kétségkívül létező forma az úgy -, mint – páros kötőszó. Helyességét vitatják, mert idegenszerűségnek (germanizmusnak) minősítik az összefoglaló kapcsolatos viszony kifejezésére. Helyette a mind -, mind – kötőszót ajánlják (pl. Nyelvművelő kéziszótár, Grétsy László és Kemény Gábor szerk. Tinta Kiadó, 2005, 375. o.; Értelmező kéziszótár 2., átdolgozott kiadás, Akadémiai, 2003, 1389.o.).
Figyelmébe ajánlom az e témáról szóló cikket: http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=6421
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny