e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

évesdíj-mentes

2019.02.20.

El Salvador-i

2019.02.20.

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

címek toldalékolása 2.

2010. 12. 13.


Azt szeretném kérdezni helyesen írom-e cikkem címében a következőket?

2011-ben “Magyar rapszódia”-ra hangolva

ui: További hasonló nyelvi bizonytalanságokkal kapcsolatos dolgoknak, hol olvashatnék utána?


A címek szövegbe szerkesztésénél a névterjedelem jelölése érdekében többféle megoldást is alkalmazhatunk. Ha nem írjuk ki a „című” vagy rövidítve „c.” melléknevet és a műfajt, műtípust jelölő főnevet (pl. a Magyar rapszódia c. műre), akkor magát a címet idézőjelbe tehetjük vagy írhatjuk eltérő betűtípussal (leggyakrabban dőlt betűvel).
A címek toldalékolásakor a ragokat és a jeleket általában egybeírjuk a címekkel: a Számadásnak, a Nemzeti dalt, Arany Toldijának stb. Csak a raggal záródó címekhez kell kötőjellel kapcsolni a jeleket és a ragokat: Petőfi Szülőföldemen-jében, A Noszty fiú esete Tóth Marival-ban. Azonban az írásjellel záródó, illetve idézőjelbe tett címekhez mindig kötőjellel fűzzük a toldalékot (pl. Jókainak „Az arany ember”-e). Az eltérő betűtípussal szedett címekkel kapcsolatban az akadémiai szabályozás nem ad eligazítást arra nézve, hogy a toldalék kötőjellel kapcsolódjon-e. A gyakorlatban létezik a kötőjeles és a kötőjel nélküli forma is. Mindkét megoldás alkalmazható, az a lényeg, hogy egy szövegen belül egységes legyen.
Az írásjellel (pl. idézőjellel) lezárt címek esetén eltekinthetünk a tővégi a, e, o, ö magánhangzók nyúlásának jelölésétől.
Tehát ha az idézőjeles megoldást szeretné használni, az Ön által használt írásmód a helyes.
A fentieknek utánanézhet az Osiris Kiadó Helyesírás című kötetében (Helyesírás, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 239-240. oldal), ahol más helyesírási kérdésekre is választ találhat.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny