e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

hátramarad

2019.02.20.

szendvicscsomagoló

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

lelkisegély-szolgálat, férfikézilabda (?), férfi-kézilabdamérkőzés, sakkcsapatbajnokság

2010. 11. 14.

Az alábbi szavak írásában kérem szíves segítségét!
lelkisegély-szolgálat
férfikézilabda
férfi-kézilabdamérkőzés
sakk-csapatbajnokság

A “lelki segély” önmagában különíródik. A “szolgálat” szó leginkább úgy értelmezhető, hogy a lelki segélyre vonatkozik: ebben az esetben összevonódik a “lelki segély”, és kötőjellel kapcsolódik hozzá a “szolgálat” a második mozgószabály szerint [139. b)]: “lelkisegély-szolgálat”. Elvileg értelmezhetnénk úgy is, hogy a “szolgálat” közelebbről csupán a “segély” szóhoz tartozik, és az így létrejött “segélyszolgálat” jelzője lenne a “lelki”. Ezt azonban két dolog teszi kétségessé: egyrészt hogy maga a szolgálat nem feltétlenül nevezhető lelkinek (nem mondjuk azt, hogy “lelki szolgálat”, bár a jelentés módosulhat az idők folyamán), másrészt pedig a “lelki segély” viszont eleve létező fogalom, tehát ezt tekinthetjük szorosabb kapcsolatnak. Elsősorban tehát a “lelkisegély-szolgálat” alakot ajánlom, másodsorban pedig a “lelki segélyszolgálat” képzelhető még el.

Nem tudom, van-e értelme külön “férfikézilabdáról” beszélni, de ha mégis így teszünk, akkor alighanem a férfiak által játszott kézilabdára utalhatunk ezzel a kifejezéssel, vagyis jelentéstömörítő szóösszetételről beszélhetünk (129. pont), így egybeírjuk (ezt az teszi lehetővé, hogy nem hosszabb 6 szótagnál, vö. 138. pont).

A harmadik kérdezett kifejezésnél először is azt kell meghatározni, hogy melyik két tag tartozik szorosabban össze: a férfikézilabda valamely mérkőzéséről van-e szó, vagy pedig a kézilabda-mérkőzés férfiak között játszott formájáról. Tekintettel arra, hogy a “férfikézilabda” fogalma nem feltétlenül indokolt, inkább az utóbbinál maradok. Mivel a 9 szótagos összetételt kötőjellel szükséges tagolni, ezt a kötőjelet a két fő elem közé illesztjük, tehát: “férfi-kézilabdamérkőzés”. Ezt az első mozgószabály, 139. a) alapján tehetjük meg, hiszen a “kézilabda-mérkőzés” már önmagában kötőjeles lenne a 138. pont szerint, de a kötőjel itt az új tag miatt átkerül a két fő tag határára. Az írásmódot egyébként az is alátámasztja, hogy más sportágak mérkőzéseit is így írja az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás: “férfi-kosárlabdabajnokság”, 115. és 704. o.

A negyedik kérdésnél a “sakkcsapatbajnokság” írásmód lesz a megfelelő, mivel mindegyik alkotóelem összetételt alkot (‘sakkot játszó csapatok közötti bajnokság’, esetleg ‘a sakk terén értendő, csapatok közötti bajnokság’), viszont a szótagszám nem lépi túl a 6 szótagot, így nincsen szükség kötőjelre (138. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny