e-nyelv.hu
Mayer Péter

Mayer Péter

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

vesszőhasználat

2019.02.15.

nem kettősség

2019.02.15.

csak tudat

2019.02.15.

ifjúházas-kölcsön

2019.02.15.

magánűrkutatási vállalkozás

2019.02.15.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

országnevek helyhatározóragjai

2010. 10. 27.

“Olaszországban voltam”, és NEM “Olaszországon” voltam, habár “Magyarországon voltam”, és nem “Magyarországban voltam”.

Az összes ország helyragja -ban, -ben, kivétel országunk és a szigetek.
Erre a rejtélyre szeretnék megoldást találni.

A földrajzi nevekhez járuló ún. külső és belső helyhatározóragokra nem vonatkoznak egyértelmű szabályok, sok a kivétel, különösen a településnevek esetében. A szabályszerűségekről (és a főbb kivételekről) a Nyelvművelő kézikönyv (Grétsy László – Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985.), illetve a Nyelvhasználati szótár (Balázs Géza – Zimányi Árpád szerk., Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2007) tájékoztat.

A Nyelvművelő kézikönyv I. kötetében (675. oldal) ezt olvashatjuk a földrészek és az országok nevének toldalékolásáról: “A földrészek és nagyobb tájegységeik nevét -ban (-ben), -ba (-be), -ból (-ből) belviszonyragokkal kell helyhatározóvá formálnunk: Amerikában, Elő-Ázsiában. (Mégis: az Arktiszon, Antarktiszon.) Idegen országok nevét hasonlóképp ragozzuk: a Szovjetunióban, Lengyelországba, Angliából.” Ugyanitt megtudhatjuk, hogy régen Magyarország nevéhez is a belviszonyrag járult (Magyarországban), vagyis illeszkedett a többi országnév ragozásához, ma már viszont a külviszonyrag használatos (Magyarországon). A változás oka lehet az, hogy a magyar beszélők számára Magyarország kitüntetett szerepű, és ez a toldalékolásban is megnyilvánul.

A szigetnevek helyhatározói ragjairól a 676-7. oldalon olvashatunk: “A szigetnevek általában külviszonyragokat vesznek föl: a Margitszigeten, Grönlandon, a Hebridákról, Szent Ilonára. Ha azonban a sziget neve egyúttal országnév is, ennek megfelelően akár mindkét ragcsoporttal előfordulhat: Izlandon (a szigeten) és Izlandban (az országban); hasonlóképp Kubán és Kubában; stb.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny