e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

parancsfűzet

lágymű

célsejt


Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

9. magyar nyelv napja

2019. nov. 13.

Pesti Vigadó, Budapest 

– Kapcsolódó bejegyzések

szexszé, x-re végződő szó toldalékolása -vá/-vé raggal

2009. 12. 03.

“A szeretkezés lealacsonyodott szexszé” mondatban vajon megfelelően írtam az utolsó szót?

Az OH. útmutatása alapján a -val/-vel és a -vá/-vé rag v-je a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen szavakhoz vagy nevekhez járulva hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz, pl. fixszé, ortodoxszá, tehát a kérdéses szó is ezekhez hasonlóan íródik: szexszé.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny