e-nyelv.hu
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

parancsfűzet

lágymű

célsejt


Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

9. magyar nyelv napja

2019. nov. 13.

Pesti Vigadó, Budapest 

– Kapcsolódó bejegyzések

-hatók, -hatóak

2009. 06. 16.

Mindig bizonytalan vagyok, amikor el kell döntenem – és a kérdésemet egy példával szemléltetném -, hogy pl. finanszírozhatóAK vagy éppen finanszírozhatÓK.
Általában az -a betűs változatot használom, de nem tudom, hogy létezik-e szabály erre.

A régebbi változat mellett (finanszírozhatók) újabb fejleményként tartjuk számon a magánhangzóval bővült szóalakot, a finanszírozhatóak formát. Mindkét változat helyes, de vannak, akik egyelőre az újabb alakot furcsának, esetleg hibásnak vélik.
A magánhangzóval bővülés először az –ú, -ű végű mellékneveket érintette, ahol a többes szám jele előtt megjelent a kötőhangzó: szomorúak, keserűek. Később a változás a folyamatos melléknévi igenevekre is kiterjedt. Ezek esetében még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és az anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvölők — elbűvölőek, elnézők — elnézőek, hajlandók — hajlandóak, használhatók — használhatóak. Többszófajúság esetén az alakváltozat szófaj-megkülönböztető szerepű: üdítők – üdítőek. Ilyenkor a főnévhez előhangzó nélkül, a melléknévi igenévhez pedig előhangzóval járul a toldalék.
A kérdéssel foglalkozó irodalom:
Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza–Zimányi Árpád, Pauz–Westermann, 2007, 141;
Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv? http://www.mindentudas.hu/nadasdy/
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny