e-nyelv.hu
Tomori Tímea

Tomori Tímea

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

évesdíj-mentes

2019.02.20.

El Salvador-i

2019.02.20.

vizuál tábla

2019.02.20.

írásjelhasználat

2019.02.20.

kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019.02.20.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

epigramma

pillanatvers

pársoros

magvers


Az anyanyelv nemzetközi napja

2019. febr. 21. 16.00

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Nyelvében él a nemzet — nálunk és más népeknél

Kárpát-medencei korrektorverseny

2019. márc. 23. 10.00--15.00

Duna Palota, Budapest 

A sajtónyelvi helyesírásért

Az 53. magyar nyelv hete megnyitója

2019. ápr. 8. 

Budapest

Ünnepi ülés az ASZ megalapításának 30. évfordulója tiszteletére

-hatók, -hatóak

2009. 06. 16.

Mindig bizonytalan vagyok, amikor el kell döntenem – és a kérdésemet egy példával szemléltetném -, hogy pl. finanszírozhatóAK vagy éppen finanszírozhatÓK.
Általában az -a betűs változatot használom, de nem tudom, hogy létezik-e szabály erre.

A régebbi változat mellett (finanszírozhatók) újabb fejleményként tartjuk számon a magánhangzóval bővült szóalakot, a finanszírozhatóak formát. Mindkét változat helyes, de vannak, akik egyelőre az újabb alakot furcsának, esetleg hibásnak vélik.
A magánhangzóval bővülés először az –ú, -ű végű mellékneveket érintette, ahol a többes szám jele előtt megjelent a kötőhangzó: szomorúak, keserűek. Később a változás a folyamatos melléknévi igenevekre is kiterjedt. Ezek esetében még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és az anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvölők — elbűvölőek, elnézők — elnézőek, hajlandók — hajlandóak, használhatók — használhatóak. Többszófajúság esetén az alakváltozat szófaj-megkülönböztető szerepű: üdítők – üdítőek. Ilyenkor a főnévhez előhangzó nélkül, a melléknévi igenévhez pedig előhangzóval járul a toldalék.
A kérdéssel foglalkozó irodalom:
Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza–Zimányi Árpád, Pauz–Westermann, 2007, 141;
Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv? http://www.mindentudas.hu/nadasdy/
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra
korrektor verseny