e-nyelv.hu
Minya Károly

Minya Károly

Kérdezzen tanácsadónktól!

A legújabb kérdések:

Stetson-kalap

2019.10.16.

jó hangú

2019.10.16.

birtokos személyjelek egyeztetése

2019.10.16.

pilatesoktató, piláteszoktató

2019.10.16.

hazardőr

2019.10.16.

korábbi kérdések

 
Ön hogyan mondaná magyarul?

szoftver

lágymű

jelmű

kódréteg


Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny

2019. okt. 18--20. 

Sátoraljaújhely

47. alkalommal

Igazságügyi nyelvészeti ankét

2019. nov. 06. 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Bp. Múzeum krt. 4A.

Valóban öngyilkos lett József Attila? És Thaly Kálmán hamisított kuruc dalokat?

20. Kossuth-szónokverseny

2019. nov. 8. 10:00

ELTE TÓK 1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40. 200. terem

Elérkeztünk a 20. Kossuth-szónokversenyhez

Pusztay János: A Collegium Fenno-Ugricum

2009. 05. 07. 3 hozzászólás

Nyelvészeti kutatóintézet alakult Badacsonytomajon a finnugor nyelvek népszerűsítésére.

A világ népeinek túlnyomó része ún. kis nép, nyelvük kis nyelv. A nyelvek számát 6-7000-re becsülik, s az egy nyelvet beszélők száma mintegy ötezer. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a világ nyelveinek több mint háromnegyede rendkívül veszélyeztetett helyzetben van, éveik (napjaik) meg vannak számlálva. Köztük a legtöbb – Oroszországban beszélt – finnugor nyelvé is.

Az utóbbi egy-két évtizedben egyre nagyobb figyelem fordul a kis finnugor nyelvek felé – immár nem csak a hagyományos finnugor nyelvészeti értelemben. Programok születnek e nyelvek s a hozzájuk kapcsolódó kultúrák megőrzése, revitalizációja, fejlesztése érdekében. Ez egyszersmind a népek fennmaradásának, s így a globalizáció lelassításának záloga is.

2008 őszén hoztuk létre – kormányzati támogatással – a Rubovszky Éva elnökletével működő Nemzetek Háza égisze alatt a Collegium Fenno-Ugricum (CFU) elnevezésű kutató intézetet, amely a finnugor nyelvek és népek ismertebbé tételét, e nyelvek fejlesztését, s a finnugor népek közötti kulturális, tudományos és felsőoktatási kapcsolatok erősítését szolgálja. Az intézet Badacsonytomajban van, az ún. Keresztury-házban. Ahogy a ház falán lévő márványtáblán olvashatjuk, ez a ház volt – az államosításig – Keresztury Dezső irodalomkutató, költő, későbbi miniszter és akadémikus nyaralója. Egy másik, Kodály Zoltánnak szentelt emléktábla arról tudósít, hogy 1934-35 nyarán itt gyűltek össze azok a zenepedagógusok, akik Kodály intenciói lapján elindították az Éneklő ifjúság mozgalmat. A badacsonytomaji önkormányzat bérleti díj fejében rendelkezésünkre bocsátotta az amúgy elhanyagolt, semmire nem használt épületet. Ennek átalakítása 2008 nyarán megtörtént, azóta mintegy 4.000 kötetes, finnugor tematikájú könyvtárral gyarapodott, s természetesen rendelkezésre állnak a modern informatikai eszközök is.

A CFU tervezett programja a céloknak megfelelően gazdag. Ebből emelek ki három elemet.

– A finnugor népek megismertetése érdekében könyvsorozatot indítottunk el Bibliotheca Fenno-Ugrica címmel. Ebben az egyes oroszországi finnugor népekről egységes szerkezetű és kivitelű tudományos-ismeretterjesztő kismonográfiák láttak/látnak napvilágot – oroszul és az adott finnugor nép nyelvén. Ez utóbbinak az a jelentősége, hogy tudományos-ismeretterjesztő irodalom finnugor nyelveken gyakorlatilag nincs. A sorozat révén lehetőség nyílik arra, hogy a finnugor népek megismerkedjenek saját magukkal és nyelvrokonaikkal, az orosz nyelvű változat révén a szomszédságukban élő oroszok is megismerhetik az őslakosokat, illetve oroszból bármely más nyelvre tovább fordíthatók a monográfiák. Eddig hét népről jelent meg összesen 15 kötet (karjalaiak – oroszul és két karjalai nyelvváltozaton, vepszék – oroszul és vepszéül, mordvinok – erza és moksa nyelven, marik – mari és orosz, komik – komi és orosz, komi-permjákok – komi-permják és orosz, udmurtok – udmurt és orosz nyelven). A szerzők az adott nép kutatói. A kiadványok technikailag is az adott finnugor tagköztársaságban készültek.
Célunk a sorozat folytatása, illetve valamennyi könyv lefordítása valamennyi finnugor nyelvre és angolra, hogy a finnugor világot bemutathassuk a nagyvilágnak is.

– Nyelvfejlesztés, terminológia-alkotás. A terminológia a nyelvek sokrétű használatának és így megmaradásának záloga. A program megvalósítását a közoktatás tantárgyi terminológiájának kidolgozásával kezdtük. Az 1920-30-as években ugyan megteremtették már valamennyi iskolai tantárgy anyanyelvű terminológiáját, ám a sztálini terror idején annak alkalmazására már nem kerülhetett sor. Az anyanyelvű terminológia kidolgozása révén elhárul a szakmai akadálya az anyanyelvű oktatásnak, s „csak” a politikai akadályokat kell majd megszüntetni.

– Finnugor virtuális egyetemi hálózat kiépítése. Célunk, hogy az oroszországi finnugor köztársaságok egyetemeinek finnugor vagy bölcsészkarait az internet segítségével összekössük, s videokonferencia-módszerrel közös MA- és PhD-képzést valósíthassunk meg a legjobb erők bevonásával, nemzetközi együttműködéssel. A hálózathoz bármely érdeklődő egyetem, ahol folyik finnugor tematikájú oktatás és kutatás, csatlakozhat.

A pénzügyi források megléte esetén a program további elemekkel is bővíthető (pl. szakmai-metodikai továbbképzés az anyanyelvi nevelés legújabb, nemzetközileg már bevált módszereiről; antológiák kiadása az egyes finnugor népek irodalmából; ehhez kapcsolva a szükséges nyelvi képzést, fordítói kurzusokat).

A korábban már a szombathelyi Uralisztikai Tanszéken elindított programok közül a finnugor népek képviselőinek szervezett kéthetes, orosz nyelvű Hungarológiai nyári egyetem is a CFU-n zajlik.

A CFU programja nyitott. Szívesen veszünk át és fogadunk be új javaslatokat, illetve működünk együtt mindenkivel eredeti céljaink megvalósításán.

3 hozzászólás

#1 Matthias Moll 2010.12.03. 11:05:34

Belegexemplar

Sehr geehrte Damen und Herren,
recht herzlichen Dank für die Lieferung des Belegexemplares
Mus, Nadii:
Kuttèmpyd : kylbur”es = Barfuss = Pieds nus = Meztélláb : versek. – Badacsonytomaj : Collegium Fenno-Ugricum Intézet, 2009
ISBN 978-963-9876-21-7

sowie unaufgefordert für

Sonate für Solovioline. – Badacsonytomaj : Collegium Fenno Ugricum, 9999
ISBN 978-963-06-8852-9

Mit freundlichen Grüssen
i. A.
Matthias Moll
Deutsche Nationalbibliothek
Erwerbung und Formalerschliessung
Deutscher Platz 1
04103 Leipzig
DEUTSCHLAND
Telefon: +49-341-2271-391
Telefax: +49-341-2271-265
mailto:m.moll@d-nb.de
http://www.d-nb.de

#2 Bíró Sándor 2015.02.26. 09:43:21

Üdvözlöm!Szeretnék önöktől vagy öntől segítséget kérni!Felfedeztem a betűk mit rejtenek magukban és erre bizonyítékaim is vannak erre.Magyar nyelv a kiinduló pont,de az Angol és úgy látom a Német nyelv a Latin (stb) amiben még felfedezhető és működőképes eme kód.A többibe még nem szeretném belevetni magam így hirtelen.Minden betű egy szó és minden szó egy történetet hordoz magában.A-tól Z-ig meg van az ABC.Az első szó a Tűz volt amiből elindultam egy véletlen folytán.Én egyszerű szakmunkás asztalos volnék csak,de ezek után kedvet kaptam esetleg mélyebben bele menni,és jobban is foglalkozni a dologgal.Szeretném ha egyszer lehetőségem lenne beszélni önnel vagy az elméletem bizonyítás nyerhetne ez ügyben.Előre is megköszönöm ha esetleg segíteni tudna ez ügyben! Bíró Sándor

#3 holmi 2015.03.01. 09:28:53

Figyelmébe ajánlom a Magyar Nemzet 2015. február 28-i számában Vásáry István írását, pl. ezt: “Ahogyan egy humán tudós sem nyilatkozik meg (nem is tudna) az orvosi vagy műszaki tudományok területén kompetencia híján, sokan természetesenek veszik, hogy mérvadó véleményt formáljanak kellő szakértelem nélkül a magyar őstörténet kérdéseiről. Szakképzett, tudós emberekkel lehet vitatkoznmi, s elfogadni vagy nem elfogadni nézeteiket. De egy tudományág alapvető módszerei ismeretének a hiányában ez lehetetlen: a szakképzett tudós és a megszállott amatőr nem egy nyelvet beszél, párbeszéd közöttük nem nagyon lehetséges.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra
korrektor verseny